Saturday, April 7, 2018

تظاهرات و درگیری گسترده در اصفهان + فیلم و عکس


تظاهرات و درگیری گسترده در اصفهان + فیلم و عکس


منبع : سایت مجاهدین خلق ایران
  • 397/01/18

تظاهرات و درگیری گسترده در اصفهان
بر اساس گزارشها و فیلمهای  ارسالی برای سایت مجاهد از صبح امروز، صدها تن از کشاورزان اصفهان در پل خواجو تجمع و تظاهرات کردند و با مأموران سرکوبگر درگیر شدند.
تظاهر کنندگان اصفهان که خواستار گرفتن حقابه هستند شعار می‌دادند:‌ عزا عزاست امروز،  روز عزاست امروز  زندگی کشاورز روی هواست امروز، آب زاینده رود حق مسلم ماست،  ناله این کشاورز ناله زنده رود است  و نصرمن الله و فتح قریب  مرگ بر این دولت مردم فریب.
مأموران سرکوبگر به طرز وحشیانه‌یی به تظاهر کنندگان اصفهان یورش بردند و شماری را مجروح و مصدوم کردند اما کشاورزان خشمگین با مقاومت در برابر مأموران سرکوبگر تظاهرات خود را ادامه دادند.


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment