Wednesday, April 11, 2018

صدها تن دراویش زندانیٍ تهران بزرگ، به طور بلاتکلیف در شرایط وخیمی نگهداری می‌شوند
صدها تن دراویش زندانیٍ تهران بزرگ، به طور بلاتکلیف در شرایط وخیمی نگهداری می‌شوند


براساس گزارشات رسیده از زندان فشافویه (تهران بزرگ) صدهاتن از دراویش زندانی که در وقایع خیابان گلستان دستگیر و پس از ضرب و شتم به زندان فشافویه منتقل شدند در شرایط بدی در این زندان به سر می‌برند.
گزارشات رسیده حاکی است که دراویش زندانی که حدود ۶۵ نفر هستند در بازداشتگاه‌های تیپ یکم و دوم و سوم نگهداری میشوند.
با اینکه چند ماه از حوادث خیابان گلستان هفتم و حمله نیروهای امنیتی به اماکن درویشان میگذرد اما هنوز آنها بازداشت موقف و زیرشکنجه و بازجویی هستند. خبرها حاکی است که هیچکدام از این محرومان به هیچ دادگاهی اعزام نشدند و بازپرسی آنها در همین زندان مخوف انجام شده است.
پس از بازداشت وحشیانه دراویش در اسفند ماه ۹۶ تعدادی از دراویش دستگیر و تعدادی زیر بازجویی شهید شدند.
دراویش را ابتدا به بازداشتگاه وزرا منتقل کرده بودند. سپس زندانیان درویش زن را به زندان قرچک ورامین که یک مرغداری سابق است منتقل نمودند و مردان درویش را نیز به زندان تهران بزرگ بردند.
یادآوری میشود: محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که در روز اول اسفندماه در گلستان هفتم بازداشت شده بود، در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شد. محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه بود.


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment