Monday, May 28, 2018

روز دوازدهم ماه مبارک رمضان بر شما مبارک وطاعات وعبادات شما قبول وآرامش وسرشاری نصیب شما باد
روز دوازدهم ماه مبارک رمضان بر شما مبارک وطاعات وعبادات شما قبول وآرامش وسرشاری نصیب شما باد


از هرروز  ماه رمضان که ماه  تقوی رهایی بخش و تطبیق ارزشها وآرمانهای توحیدی برای نیل به کمال وکسب صفات خداگونگی است  توشه برگیریم، زیرا با عبور از ماه رمضان  میتوانیم برای رهایی خلق و میهن و ریشه‌کن کردن ستم و بهره‌کشی و فریب و دجالگری که مظهر مجسم آن رژیم پلید و دین‌فروش آخوندی است، عزم جزم کنیم  به یقین  کسی که توانست بر اجبارات بنده ساز ویژگی های حیوانی فائق آید لاجرم با انرژی واراده ای بسابسا قوی تر میتواند بر اهریمنان ودجالان دوران بشورد. سرشت انسانی با  خروج از اجبارات و واکنشهای غریزی و خودبه‌خودی که در جوهر خود، تقویت و بارز شدن استعداد ویژه تکاملی انسان را بدنبال دارد میتواند با آزمایش روز ه داری به مداری بالابلندتر از ارزشهای انسانی برسد ، بنابراین روزه ای  از اصالت برخوردار است و مورد قبول واقع می‌شود، که تأثیری در رشد و تکامل تقوای رهایی‌بخش فرد داشته باشد و در نتیجه، ارادهٴ او را در برابر وظایف و دشواریهایی که در مسیر پیکار در راه خدا و خلق با آنها روبه‌رو می‌شود، بیشتر کند.بله برای  تک تک شما  دعا میکنم که خداوند بشما طول عمر وسلامتی وسرشاری وقلبی مهربان وصفاتی عالی وکرداری بزرگ منشانه ومحبتی بیکران به دیگران وزندگی موفقیت آمیز وشیرین عطا کند تا  با عشق به خدا وایمان به اسلام انقلابی وتوحیدی که همه چیزمان  با الهام از صاحب این ماه مولا علی امیر مومنان بخاطر مردم وعشق به میهن وبرپایی عدالت وجامعه ای خالی از ظلم وستم وایرانی بلند آوازه وپرغرور ودرعین حال شکوفا میباشد  با تداوم رمضان وگذار از جبر کور به دنیایی آزاد ورها وبا  آرامش  وسرحالی  وسرزنده وشاداب به فطر برسیم وفطر مردم ایران را با سرنگونی آخوندهای تبهکار حاکم بر ایران محقق سازیم   آمین ،رب العالمین دعای روز دوازدهم بدرقه مسیر وروشنی بخش قلبتان باد 
بسم الله الرحمن الرحیم :

اَلّلهُمَّ زَيِّنّي فِيْهِ بِالَسِّتْرِ وَاْلعَفافِ وَاسْتُرْني فِيْهِ بِلِباسِ اْلقُنُوعِ  وَاْلكَفافِ  وَاحْمِلْني فيهِ عَلَي اْلعَدْلِ وَاْلأنْصافِ وَامِنّي  فيهِ مِن كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ اْلخآئفينَ .بار خدايا, در اين ماه مرا بزيور عفت و پاکدامني بياراي, و برمن لباس
قناعت و خودداري از زياده روي بپوشان, و عمل به عدل و انصاف را با مسئوليتم، همراه كن و از هرآنچه مرا بترساند، ايمن ساز,
به عصمت خودت اي نگاهبان خداترسها.
    دعا:
خدايا،مجاهدين با چنگ زدن به انقلاب ايدئولوژيك ومبارزه مستمرشان در اين مسير ، به مداري بالا از طهارت ايدئولوژيك رسيدند تا با تواني صد چندان با ظلم و بي عدالتي بجنگند. بارخدايا برطهارت وشرف  مجاهدين  درپرتو انقلاب شان بيفزاي.

بار پروردگارا, طلبكاري مرزسرخ و بزرگترين مانع نبرد براي تحقق عدالت و برابري است. خدايا بر نياز و بدهكاريمان در مسير مبارزه و انقلاب بيافزاي.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment