Monday, May 28, 2018

اعلام همبستگی نفتگران ایران با اعتصاب سراسری کامیونداران کشور
اعلام همبستگی نفتگران ایران با اعتصاب سراسری کامیونداران کشور

ما جمعی از پرسنل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور همبستگی و حمایت خودمان را از اعتصاب سراسریکامیونداران و رانندگان سنگین کشور اعلام می‌کنیم. ما به مقاومت و اتحاد شایسته تحسین این عزیزان درود می‌فرستیم. در شرایطی که حکومت آخوندی تلاش می‌کند با دامن زدن به اختلافات و ایجاد تشکلهای قلابی فرمایشی صنفی مانع هر گونه اتحاد و تشکل مستقل بین کارگران و زحمتکشان شود،‌شکل دادن این اعتصاب سراسری و استمرار مقاومت بر سر گرفتن حقوق برای ما بسیار تقدیر برانگیز است.
ما حمایت خود را از خواسته‌های برحق اعتصابگران شامل افزایش هفتاد درصد کرایه، پرداخت کرایه قبل از تخلیه بار، افزایش حقوق بازنشستگان رانندگان، برداشتن عوارض از ماشینهای سنگین،‌کاهش قیمت لوازم یدکی، کاهش حق بیمه و سایر خواسته‌های این صنف را اعلام می‌کنیم.
عده‌یی از همکاران ما که رانندگان نفتکش و حمل‌‌ و نقل تولیدات صنایع نفت و گاز هستند در این اعتصاب هم‌اکنون شرکت داشته و در تمامی مشکلات با سایر رانندگان سهیم هستند. به‌ویژه رانندگانی که در استخدام شرکتهای پیمانکاری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستند دارای مشکلات مضاعفی بوده فاقد کوچکترین امنیت شغلی هستند.
ما نفتگران سراسر ایران، حمایت خودمان را تا به نتیجه نهایی رسیدن خواسته‌های اعتصابگران اعلام کرده و از احقاق حقوق این عزیزان تا به آخر دفاع می‌کنیم.
جمعی از پرسنل صنایع نفت و گاز پتروشیمی در ایران ـ جمعه ۴خرداد۹۷

حمایت سایر اقشار از اعتصاب کامیونداران
رانندگان حمل گاز شرکت پرسی ایران گاز که شرکت اصلی تأمین گاز کشور است در شهرهای بندرعباس، شیراز، کازرون و کوار به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون پیوستند. یکی از کامیونداران حمل گاز گفت دوکامیونش را به خانه‌اش آورده و کار نمی‌کند. سایر کامیونداران اعتصابی هم مانع شکستن اعتصاب می‌شوند.
رانندگان تاکسی‌های اسنپ در تهران و اصفهان به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون پیوستند. آنها در اعتراض به پایین بودن کرایه و وضعیت نابسامان این شرکت تجمع و اعتصاب کردند.
جمعی از نفتگران صنایع نفت و پتروشیمی ایران با انتشار بیانیه‌یی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون حمایت کردند. در بیانیه نفت گران ایران آمده است: به مقاومت و اتحاد شایسته و تحسین‌برانگیز رانندگان کامیوندرودمی‌فرستیم و از حقوق این عزیران تا آخر دفاع می‌کنیم.
بخشهایی از بازار تهران، اصفهان، بجنورد، نقده، کرج، قم، ماکو، جلفا و برخی دیگر از شهرها دست به اعتصاب زدند.
کارگران تراورس راه‌آهن اصفهان، شاهرود، سمنان و دامغان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب‌افتاده به اعتصاب خود ادامه دادند.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment