Sunday, June 3, 2018

اعتراضات کارگران، بازنشسگان و زندانیان در اهواز، رشت، شوش، اصفهان، شازند و اردبیل+فیلم
اعتراضات کارگران، بازنشسگان و زندانیان در اهواز، رشت، شوش، اصفهان، شازند و اردبیل+فیلمبیش از ۵۰۰تن از کارگران کارخانه گروه ملی فولاد اهواز با در دست داشتن بنرهایی از فلکه ساعت به سمت استانداری رژیم در این شهر راهپیمایی کردند.. کارگران معترض خواستار رفع بلاتکلیفی و پرداخت چندین ماه حقوق عقب‌افتاده خود هستند.
معترضان شعار می‌دهند: "مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر"

اهواز.راهپیمایی بیش از ۵۰۰کارگر کارخانه گروه ملی فولاد.۱۳خرداد۹۷
اهواز.راهپیمایی بیش از ۵۰۰کارگر کارخانه گروه ملی فولاد.۱۳خرداد۹۷
غارت‌شدگان کاسپین در رشت امروز یکشنبه۱۳خرداد ۹۷ در اعتراض به غارت اموالشان با سنگ بر در این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران می‌کوبیدند و فریاد می‌زدند: «بی شرفها پول‌های ما را پس بدید».
رشت.فریاد و اعتراض غارت شدگان خشمگین و مظلوم.۱۳خرداد۹۷
اعتراض کارگران نیشکر هفته تپه
کارگران نیشکر هفت‌تپه شوش بر اساس فراخوان قبلی امروز یکشنبه، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده اعتصاب کردند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.
روز شنبه ۱۲خرداد ۹۷ هم حدود ۴۰۰تن از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه مقابل دفتر مدیریت این مجتمع تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند. این کارگران از آذر ماه تا اسفند ماه سال ۹۶ به مرور بازنشسته شده‌اند و بعد از گذشت حدوداًً دو ماه و نیم هنوز مطالبات عقب‌افتاده آنها پرداخت نشده است.

شوش.اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه.۱۳خرداد۹۷
شوش.اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه.۱۳خرداد۹۷
در شوش هم‌چنین رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشید ند و اعتصاب کردند.

شوش.اعتصاب رانندگان سرویس_های ایاب و ذهاب کارگران شرکت نیشکر هفت_تپه.۱۲خرداد۹۷

وضعیت وخامت‌بار کارگران نیشکر هفت‌تپه
وضعیت وخامت‌بار زندگی کارگران محروم این صنعت عظیم نتیجه بلافصل چنگ انداختن مقامات رژیم بر صنعت نیشکر است. آخوندهای حکومتی با هدف کسب درآمدهای نجومی به جای گسترش این صنعت که روزگاری از قطب‌های اقتصادی کشور بود، به واردات بی‌رویه شکر دست‌زده‌اند. در نتیجه اکنون کارگران صنعت نیشکر از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه برخلاف کار مشقت‌بار خود ماههای متوالی دستمزدی دریافت نمی‌کنند و فشاری طاقت‌فرسا به‌خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین و گرسنگی و محرومیت شدید بر آنها تحمیل می‌شود.

اعتراضات در اصفهان و شازند اراک
کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب‌افتاده از سوی صندوق فولاد، تجمع کردند.

اصفهان.تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن.۱۳خرداد۹۷
اصفهان.تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن.۱۳خرداد۹۷
کارگران شهرداری شازند اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده، در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.
شازند.تجمع اعتراضی کارگران شهرداری.۱۳خرداد۹۷
شازند.تجمع اعتراضی کارگران شهرداری.۱۳خرداد۹۷
اعتراض جمعی از زندانیان سیاسی بلوچ به نقض حقوق هموطنان بلوچ
سه تن از زندانیان سیاسی بلوچ که در زندان مرکزی اردبیل در تبعید به‌سر می‌برند در یک نامه‌ سرگشاده خواستار حمایت نهادهای حقوق‌بشری از شهروندان بلوچ شده‌اند. این سه زندانی که در بند۷ زندان مرکزی اردبیل زندانی هستنند عبارتند از “محمد صابر ملک ریسی، شیر احمد شیرانی و رحمت حسن زهی. این زندانیان سیاسی قتل شهروندان بلوچ به دست ارگانهای نظامی حکومت آخوندی را نوعی انتقام‌جویی عنوان کرده‌اند.رشت.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment