Thursday, July 26, 2018

روزنامه اخبار الخلیج -ایران « هشت پاست» اما اگر وارد جنگ با آمریکا شد یک وعده « سوشی » برای آمریکاستروزنامه اخبار الخلیج -ایران « هشت پاست» اما اگر وارد جنگ با آمریکا شد یک وعده « سوشی » برای آمریکاستروزنامه اخبار الخلیج- بحرین ۳/۵/۹۷ : « - نویسنده عبدالمنعم ابراهیم
بنظر می آید درگیری آمریکا با ایران در اظهارات متقابل از تحریمهای اقتصادی به هشدارهای نظامی تبدیل شده است. روز یکشنبه گذشته رئیس جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) در پاسخ به اظهارات روحانی علیه آمریکا و بویژه علیه اظهارات خود ترامپ به همتای ایرانی خود (حسن روحانی ) به انجام اقداماتی که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده است هشدار داد.. پس ما در مقابل احتمال درگیری بین آمریکا و ایران قرار گرفته ایم و سناریوها در آن باز است اما در هر حال بلحاظ نظامی برای ایران نتیجه منفی خواهد بود. چرا که هر آدم عاقلی نمی تواند سلاحهای سنگین امریکا را با موشکهای بالستیک ایرانی که از کره شمالی وارد می کند و اسامی فارسی روی آنها مانند (شهاب و ابابیل) می گذارد مقایسه کند!شاید برخیها بگویند که ایران در سال 1979 زمانی که آمریکا تلاش کرد با نیروی کماندویی گروگانهای آمریکایی را از سفارت آمریکا در تهران آزاد کند شکست داد، و مأموریت در صحرا با شکست مواجه شد. بله در آنموقع این اتفاق افتاد. اما ایران در حال حاضر ایران زمان انقلاب که مردم ایران از ( خمینی ) علیه شاه حمایت می کردند نیست. الآن اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بعد از اینکه ظلم و ستم و دیکتاتوری خونریز آخوندها را طی تقریبا چهال سال حکومت مذهبی وحشی تجربه کردند علیه حکومت آخوندها هستند.لذا فراخوان (روحانی ) و رهبر عالی (خامنه ای ) برای تهدید کشتی رانی در تنگه هرمز و باب المندب در چهارچوب این احتمال است:یا اینکه حکومت ملاها این تهدید را برای داخل و برای بالا بردن روحیه وابستگانش بخاطر قدرت ایران در مقابله با آمریکا می خواهد استفاده می کند . که این تنها (جنگ لفظی) است. اما اگر ایران واقعا درگیری نظامی (محدود ) با آمریکا و اسرائیل می خواهد. و شاید برخی کشورهای خلیجی را هدف قرار دهد. این امر برای توجه مردم و همبستگی ملی آنها با حکومت آخوندی علیه آمریکا بعنوان یک دشمن خارجی است و به این وسیله مردم را با یک جنگ خارجی بجای اعتراضات معیشتی و اقتصادی در داخل ایران که می رود همانند تظاهرات 1979 علیه شاه شود سرگرم کند».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment