Thursday, July 26, 2018

الشرق الاوسط -اطلاعات آلمان سفارت ایران را متهم به جاسوسی علیه مخالفین نمود
الشرق الاوسط -اطلاعات آلمان سفارت ایران را متهم به جاسوسی علیه مخالفین نمودروزنامه الشرق الاوسط(لندن) ۳/۵/۹۷ : « برلین ـ راغده بهنام
یک گزارش آژانس اطلاعات داخلی آلمان فاش ساخت که تهران از سفارت ایران در برلین برای عملیات جاسوسی علیه اپوزیسیون ایران در آلمان استفاده میکند و سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس بازوی عملیات خارجی آن نیز در این کشور فعال هستند.این گزارش سالیانه که آنرا هورست سی هوفر فاش ساخت چند هفته بعد از آن صادر میشود که برلین یک دیپلومات ایرانی شاغل در سفارت اتریش را دستگیر کرد و او را متهم به تروریسم و دادن فرمان به دو ایرانی در بلژیک برای اجرای تعرضات تروریستی علیه گردهمایی اپوزیسیون در فرانسه نموده است. شایان یادآوریست که عبدالله (اسدالله ـ م)اسدی یک دیپلومات ایرانی در اثناء حضورش در ایالت باواریای آلمان با یک حکم بازداشت اروپایی دستگیر شد و محاکمه وی در آلمان با توجه به اینکه بلژیک نیز خواستار تحویل دادن وی برای محاکمه در خاک خود شده بود آغاز گشت. گزارش اطلاعات آلمان خاطرنشان میکند که وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی ایران، عملیات جاسوسی در آلمان را مدیریت میکنند و اطلاعات خود را اساسا از مخالفین در آلمان گردآوری مینمایند ولی عملیاتشان احیانا به کشورهای دیگر اروپایی نیز امتداد میابد. در اینجا گزارش، نتیجه گیری میکند که اطلاعات ایران ابزار اصلی برای تضمین حکومت در ایران میباشد و در نتیجه اپوزیسیون ایران در خارج مورد توجه وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی ایران باقی خواهد ماند. در مورد سپاه قدس ایران، گزارش اطلاعات آلمان گفت: عملیات آن اساسا اهداف اسرائیلی و یهودی وابسته به اسرائیل را مورد هدف قرار میدهد ولی این سپاه خطری ملموس علیه اهداف یا اشخاص معینی در آلمان را مشخص نکرده است. این گزارش در مورد یک تبعه پاکسانی سخن میگوید که دادگاهی در برلین بخاطر جاسوسی برای ایران در مارس سال گذشته وی را محکوم به چهارسال و سه ماه زندان نمود. گزارش خاطرنشان کرد که فرد محکوم از سال 2011 با یک مسئول در سپاه قدس ارتباط داشت که موظف به انجام عملیات اطلاعاتی در اروپا بود.گزارش خاطرنشان کرد که توافق اتمی بین کشورهای پنج بعلاوه یک (قبل از خروج واشنگتن از آن) از فعالیتهای اطلاعاتی ایران در اروپا نکاسته است. اطلاعات آلمان فاش ساخته بود که تهران تلاش میکند بر شیعیان کشورهای مختلف که در آلمان زندگی میکنند از طریق برخی مراکز و نهادها که آنرا در این کشور اداره میکند تاثیر بگذارد. این گزارش نام مرکز اسلامی در هامبورگ را یادآوری کرده است که مسجد امام علی در همین شهر وابسته به آن میباشد. گزارشمیگوید: مرکز مزبور بیشترین تاثیر را در میان مراکزی دارا میباشد که تهران آنها را اداره میکند و مدیر این مرکز بمثابه نمایند رهبر عالی ایران در آلمان قلمداد میشود. گزارش اطلاعات خاطر نشان نمود که این مرکز بمنظور تاثیر بر وابستگان خود درتشکیل دوره‌های زبان و . و کلاسها فعال است. روزنامه آلمانی بیلد در گزارش سال گذشته که منتشر کرده بود فاش ساخت که دولت آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ علیرغم ارتباطش با رژیم آخوندی کمک مالی میکند. همچنین روزنامه مزبور به متوقف کردن تامین مالی این مرکز و بستن آن فراخواند.بیلد نوشت: دولت آلمان نزدیک به 300 هزار یورو به این مرکز داده است تا آنرا در چند نوبت در سال 2019 در کادر برنامه مبارزه با تروریسم هزینه کند. این درحالیست که حزب سبزها که از احزاب مخالف میباشد خواستار حسابرسی از دولت بدلیل تامین مالی مرکزی شد که سوی آژانساطلاعات داخلی آلمان بعنوان افراطی و مرتبط با رژیم ایران طبقه بندی شده استکه البته دولت پاسخی در این رابطه نداد.در گزارش اطلاعات آلمان به تهدید مستمر از سوی حزب الله لبنان پرداخته شده و خاطرنشان کرده است که باید انتظار داشته باشیم حزب الله به طراحی برایعملیات تروریستی در خارج از خاورمیانه علیه اهداف اسرائیلی ادامه دهد. همچنین در رابطه با جاسوسی تهران علیه اپوزیسیون ایران گزارش آژانس اطلاعات داخلی آلمان گفته است که اهداف دیگری برای این عملیات وجود دارد. گزارش افزود: اطلاعات ایران معلومات مربوط به سیاست و کارها و علوم را گردآوری میکند و اکنون میتوان تاکید کرد که مقامات ایران مسئول اجرای حملات سایبری علیه منافع آلمان بوده اند. گزارش میگوید:‌ ایران حملات خود را از سال 2014 افزایش داده است و در سال 2017 برخی از حملات سایبری در سایتهای مرتبط با دولت آلمان به ثبت رسیده است. آژانس اطلاعات آلمان فاش ساخت که اهداف اصلی، نهادهای دولتی آلمانی و اپوزیسیون ایران و مراکز کاری خصوصا مراکز فضایی و دفاعی و پتروشیمی میباشد. آژانس همچنین از تغییر در شیوه اهداف سخن گفته تا در دوره اخیر کارها و نهادهای پژوهشی نیز به آنها افزوده شود. آژانس اطلاعات آلمان گفته است که این تعرضات میتواند زیانهایی به شرکتهای کاری آلمانی و شرکتهای دیگر وارد آورد. همچنین خاطرنشان کرده است که نسبت به هدف قرار دادن اطلاعات شخصی در حملات سایبری که علیه برخی اهداف در آلمان به اجراء گذاشته میشود نگرانیهایی وجود دارد.
در آوریل گذشته مجله اشپیگل نوشت: 33 دانشگاه آلمان مورد حمله سایبری هکرهای ایرانی قرارگرفته و برخی از پژوهشهای منتشر نشده و صورتجلسه‌ها و بررسیها به سرقت رفته است. گزارش اطلاعات داخلی آلمان خاطرنشان کرده است: این درحالیستکه حملات فوق را ممکن است یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران دنبال کرده باشد».
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment