Thursday, July 26, 2018

كنفرانس مطبوعاتی مایكل پمپئو همراه با وزیر دفاع جیمز متیس، وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ و وزیر دفاع استرالیا ماریس پینكنفرانس مطبوعاتی مایكل پمپئو همراه با وزیر دفاع جیمز متیس، وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ و وزیر دفاع استرالیا ماریس پین


سایت وزارت امور خارجة آمریکا ۳/۵/۹۷ : « هفته بعد، یعنی شش روز دیگر من دیدگاه خودمان برای یك رابطه كاملا موفق اقتصادی منطقه اقیانوس هند – اقیانوس آرام را دقیقتر و كاملتر بیان خواهم كرد. من در فوروم تجاری اقیانوس هند – اقیانوس آرام در كنار وزیران پری (وزیر انرژی آمریكا ریك پری) و راس (وزیر بازرگانی آمریكا ویلبر راس) در واشنگتن سخنرانی خواهم كرد. ..
ایالات متحده و استرالیا در فراخوان دادن به یك كره شمالی كه بصورت نهایی و كاملا راستی آزمایی شده خلع سلاح هسته ای شده باشد، همانگونه كه توسط رئیس كیم موافقت شد، نیز یك صدا صحبت میكند. استرالیا یك حامی عالی بوده است. آنها درك میكنند كه كارزار فشار علیه كره شمالی از جمله تداوم اعمال تحریمها امری ضروری برای جهان است تا در هسته ای زدایی كره شمالی موفق شود. ..
وزیر پین (وزیر دفاع استرالیا) و من یك یادداشت تفاهم سایبری را امضا كردیم تا كشورهایمان را قادر سازیم تا تحقیقات و توسعه انجام دهند و با هم قابلیتهای سایبری مشتركمان را ارتقاء بدهند. ..
در رابطه با كره شمالی ما فشار بر خلع سلاح هسته ای رژیم را بواسطه اعمال تحریمهای بین المللی شورای امنیت ملل متحد كه با پشتیبانی به اتفاق آراء شورای امنیت برقرار شده تا از انتقالهای كشتی به كشتی منابع انرژی جلوگیری كند، حفظ خواهیم كرد. .. ..
خب ما امروز یك یادداشت تفاهم امضا كردیم تا همكاری امنیت سایبری را تعمیق كنیم تا قادر باشیم مشتركا ابزارها و نرم افزاری كه نیاز داریم را بسازیم تا در مقابل تهدیدات سایبری هم از خودمان حفاظت و هم دفاع كنیم. ..
در رابطه با كره شمالی ما خیلی روشن ساختیم كه متعهد به تقویت همكاری برای محقق كردن خلع سلاح هسته ای نهایی و كاملا راستی آزمایی شده كره شمالی و حفظ تمركز بر اعمال تحریمها هم هستیم. ما بازگرداندن احتمالی پرسنل در عملیات در جنگ كره به كشور در پی ملاقات سران تاریخی سنگاپور را نیز مورد گفتگو قرار دادیم. استرالیا 43 پرسنل دارد كه در عملیات در منطقه غیر نظامی (منطقه حائل بین دو كره) و در كره شمالی مفقود هستند. سرنوشت نامعلوم آنها همچنان یك منشا درد و راز برای خانواده هایشان می باشد. ما پرونده دندان پزشكی و اطلاعات دی ان ای از استرالیا را ارائه دادیم تا به شناسایی هر باقی مانده ای كه ممكن است به ایالات متحده داده شود، كمك كند. این همچنان یك روند چالش برانگیز است ولی یك روند بسیار بسیار مهم است. من مطمئنم كه هنوز موانعی در این روند وجود دارد ولی می خواهم از آمریكا مشخصا بخاطر كمكشان تشكر كنم. ..
آقای متیس، آیا از شما خواسته شده است كه گزینه هایی برای كار با روسها در سوریه آماده كنید، و آیا شما نگرانیهایی درباره چنین كاری دارید؟ ..
وزیر متیس: بله در رابطه با سوریه كاری كه ما با فدراسیون روسیه می كنیم این است كه ما ریسك درگیری در عملیاتهایمان را كاهش میدهیم. ما آنها را هماهنگ نمیكنیم؛ ما ریسك درگیری با آنها را در زمان و مكان كاهش میدهیم تا با خطوط عدم درگیری اطمینان حاصل كنیم كه ما شرایط خطرناك ایجاد نمیكنیم. ولی ما چیزی غیر از این انجام نخواهیم داد تا زمانی كه وزیر خارجه و رئیس جمهور مشخص نكردند كه در چه نقطه ای ما كار در كنار متحدینمان با روسیه را در آینده آغاز خواهیم كرد. این موضوع هنوز واقع نشده است و این زودرس خواهد بود كه من در این نقطه وارد جزئیات بیشتری شوم بدلیل اینكه ما كار بیشتر از این انجام نمیدهیم. ..
سوال: (از آلكساندریا ساگه از خبرگزاری رویترز) چند سوال از چند طرف در اینجا. سوال از وزیر پمپئو و وزیر خارجه بیشاپ، گزارشاتی وجود دارد كه كره شمالی تاكنون شروع به برچیدن تأسیساتش در سایت آزمایش سوحه خود كرده است. آیا شما میتوانید این را تأیید كنید، و چه حركتهای بیشتری شما میخواهید ببینید و چقدر زود؟
و بعد سوال از وزیر متیس اگر ممكن است، توئیت رئیس جمهور در مورد ایران یك حمله نظامی احتمالی را پیشنهاد داد. مرز سرخی كه ایران باید رد كند كه آمریكا درگیر نیروی نظامی شود را شما كجا میبینید، آیا شما از میزانی اشتباه محاسبه بین نیروهای ایالات متحده و ایران در منطقه بر اساس این حملات كلامی افزایش یابنده، نگرانید؟ ..
وزیر پمپئو: خب بگذارید سوال اول را من اول جواب بدهم و بعد به وزیر متیس تحویل میدهم. ما گزارش علنی مطبوعاتی در مورد سایت آزمایش موتور موشك را دیده ایم. این با تعهدی كه رئیس كیم به رئیس جمهور داد زمانی كه این دو در سنگاپور با هم بودند، كاملا منطبق است. وی این تعهد را شفاهی به آنها داد. ما تلاش كردیم كه آنجا بازرسانی در صحنه باشند وقتی كه این تأسیسات آزمایش موتور در راستای تعهد رئیس كیم برچیده میشود و من برای امروز صبح تا همین میزان می گویم.
بخش دوم سوال شما این بود كه چه گامهای بیشتری شما میخواهید، برداشته شود. این ساده است. آنها باید كاملا خلع سلاح هسته ای شوند. این گامی است كه رئیس كیم به آن متعهد شده و دنیا هم از طریق قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد خواهان آن شده است. این موضوع اینقدر سر راست است.

وزیر متیس: بله در مورد ایران من فكر میكنم كه آنچه ما باید به آن توجه كنیم نفوذ بی ثبات كننده ای است كه ایران دائما در سراسر منطقه نشان داده است. و تنها دلیل اینكه اسد قاتل همچنان در قدرت است – دلیل اصلی – بدلیل این است كه ایران به وی چسبیده است، وی را تقویت كرده و تأمین مالی كرده است. ما مشابه همین بدكرداری را آنجا در یمن می بینیم جایی كه آنها خشونت بیشتری را تحریك میكنند. ما شاهد قابلیتهای مخرب آنها كه از بحرین تا پادشاهی به نمایش گذاشته شد، بودیم. و زمان آن است كه ایران به خود شكل بدهد و بعنوان یك كشور مسئول، مسئولانه رفتار كند. این كشور نمیتواند بعنوان نوعی سازمان انقلابی كه قصدش صدور تروریسم، صدور خرابی در سراسر منطقه است به رفتار غیر مسئولانه ادامه دهد. بنابراین من فكر میكنم رئیس جمهور كاملا روشن ساخت كه آنها در مسیر غلطی حركت میكنند. ».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment