Thursday, July 26, 2018

الریاض عربستان :اعتصاب رانندگان کامیون ارکان آخوندها را به لرزه در آورده استالریاض عربستان :اعتصاب رانندگان کامیون ارکان آخوندها را به لرزه در آورده استروزنامه الریاض(عربستان) ۳/۵/۹۷ : « دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین از روز دوشنبه در بسیاری از مناطق کشور آغاز شد. در اولین ساعتها بسیاری از استانهای کشور از جمله تهران، آذربایجان شرقی، کردستان، اصفهان، فارس، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، خراساًن رضوی، چهار محال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان را فرا گرفت. دو ماه پیش، اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که حدود دو هفته طول کشید به تمامی ۳۱استان کشور گسترش پیدا کرد. آنها در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی خود، پایین بودن کرایه بار، بالا بودن هزینه‌های لجستیکی و قسط‌های خودرو دست به اعتصاب زدند و از حرکت و بارگیری خودداری کردند. رژیم آخوندی با اقدامات سرکوبگرانه یا فریبکارانه تلاش کرد که این اعتصاب را به شکست بکشاند. دستگیری شماری از رانندگان، تهدید و ارعاب اعتصابگران، به آتش کشیدن کامیونهای رانندگان اعتصابی، استفاده از کامیونهای ارتش تحت‌امر آخوندها و وعده‌های دروغین برای افزایش کرایه بار از این شمار بود.سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است، فشار مضاعفی بر رانندگان کامیون و خودروهای سنگین وارد می‌کند. علاوه بر گرانی و تورم روزافزون، این رانندگان از افزایش اخاذی‌های رژیم تحت عنوان کمیسیون و عوارض و.. رنج می‌برند.مقاومت ایران با درود به رانندگان اعتصابی، عموم جوانان غیرتمند را به همبستگی با آنها فرا می‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی و سندیکاها و اتحادیه‌های کامیون‌داران و کارگران در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد تا ضمن حمایت از این رانندگان سیاستهای ضدانسانی رژیم آخوندی را محکوم کنند. شایان یادآوریست: اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر ایران که دو ماه قبل آغاز شد بسرعت به 279 شهر کشور گسترش یافت و به مدت سه هفته ادامه پیدا کرد و در پایان منجر به عقب نشستن رژیم در قبال خواسته‌های برحق رانندگان شد. اما با توجه به اینکه رژیم علیرغم وعده‌هایی مبنی بر برآورده کردن خواسته‌های رانندگان کامیون دست به هیچ اقدامی جدی نزد این اعتصاب یکبار دیگر از سر گرفته شد. صافی الیاسری کارشناس امور ایران میگوید:‌ دو ماه قبل که اعتصاب رانندگان کامیون به یکباره آغاز شد و سراسر ایران را در بر گرفت و برخی بخشهای حمل و نقل و رانندگان عمومی و خصوصی و تاکسیها و رانندگان حمل و نقل کالا و مواد نیز به آن پیوستند ارکان رژیم ولایت فقیه به لرزه درآمد. شایان یادآوریست که سندیکای رانندگان کامیون شامل بیش از پانصدهزار راننده میباشد و آنها عصب حساس حمل و نقل را در تجارت کالا و مواد غذایی به مراکز توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای یا تکی در سراسر ایران برعهده دارند. این فروشگاهها متکی بر حمل و نقل زمینی هستند زیرا که ارزانتر میباشند. بخشهای خدماتی عدیده ای بدلیل اعتصاب (قبلی) که مجددا بصورتی قویتر و گسترده تر از سرگرفته شده، فلج شده بودند».
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment