Friday, September 28, 2018

جلسه وزیر کشور پیش از شروع سال تحصیلی؛ تدابیر امنیتی در برابر آلترناتیوجلسه وزیر کشور پیش از شروع سال تحصیلی؛ تدابیر امنیتی در برابر آلترناتیو


جلسه وزیر کشور با استانداران و وزیر آموزش و پرورش پیش از شروع سال تحصیلی جدید برای مهار و کنترل فضای مدارس و دانشگاه‌ها صورت گرفت. آنها نگران گسترش کانون‌های شورشی در مدارس و دانشگاه‌ها هستند؛ آنچه تنها چند روز پس از این جلسه در پیام مریم رجوی مورد یادآوری قرار گرفت.
جلسه وزیر کشور
پیش از شروع سال تحصیلی جدید، رحمانی فضلی جلسه‌ای با استانداران سراسر کشور تشکیل می‌دهد. موضوع جلسه وزیر کشور شروع سال تحصیلی جدید و ایجاد هماهنگی‌های لازم و کسب آمادگی‌های ضروری در حوزه امنیت بود. وزیر آموزش و پرورش هم به این جلسه دعوت می‌شود تا در حضور استانداران از اقدامات پیشگیرانه وزارت آموزش و پرورش در حوزه امنیتی سخن بگوید. وقتی موضوع بقای نظام در میان باشد وزیر آموزش و پرورش هم یک عنصر امنیتی محسوب می‌شود.
حاضران در جلسه بر این واقعیت آگاهند که نظام در شرایط دشواری قرار دارد. قریب به ۹ ماه پس از آغاز قیام، نه تنها نشانه‌ای از فروکش قیام دیده نمی‌شود بلکه هربار در شکل و شمایلی جدید دوباره اوج می‌گیرد. یکبار در شکل درگیری‌های خیابان پاسداران [دست مجاهدین خلق در درگیری خیابان پاسداران؛ مطرح شده در تحلیل مهدی محمدی] در بهمن سال ۹۶ و بار دیگر در تسخیر صحن نماز جمعه توسط کشاورزان ورزنه که پشت به دشمن یعنی امام جمعه و رو به میهن کردند. [تراکتورهای کشاورزان ورزنه به کدام سمت باید حرکت کنند؟] یکبار در شعار وای به روزی که مسلح شویم در کازرون [مردم کازرون در «نماز جمعه» می‌گویند: «وای به روزی که مسلح شویم»] و بار دیگر در اعتراضاتی که به خاطر گران شدن دلار در بازار تهران آغاز می‌شود. [اعتصاب بازار تهران؛ حلول روح قیام در کالبد بازار در حال رکود] زمان‌هایی هم که به ظاهر قیام فروکش کرده است سلسله‌ای از حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌های سراسری خلاء را پر می‌کند.
مفهوم این وضعیت برای نظام چیزی جز غوطه خوردن دائمی در بحران‌های امنیتی نیست. نیروهای سپاه و اطلاعات به تدریج وارد یک ریل فرسایشی شده‌اند؛ آنها باید دائما در هوشیاری و آماده باش باشند تا مبادا اوضاع از دست در برود و شرایط به نقطه‌ای برسد که دیگر کنترلی بر آن نداشته باشند.
جلسه وزیر کشور با استانداران و وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به چنین شرایطی برگذار شد؛ آنهم در آستانه‌ی سال تحصیلی یعنی هنگامی که بخش قابل توجهی از نسل جوان کشور در ظرف مدارس و دانشگاه‌ها گرد می‌آیند؛ نسلی که وجه مشترک آن، خواست تغییر و حرکت رو به جلوست.
آلترناتیو
این آماده سازی اما با یک ترس بزرگ گره خورده است؛ پدیده‌ای به‌نام کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت از یک تئوری به موجودیتی مادی تبدیل شده است. قیامی که از دی ۹۶ آغاز شد در هر قدم بیشتر و بیشتر خصلت سازمان‌یافته پیدا کرده است. در طول ۹ ماه گذشته بازجویان اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هرچه بیشتر با جوانانی مواجه بوده‌اند که نه به صورت افراد پراکنده بلکه به‌‌صورت نیروهای سازمان‌یافته به صحنه آمده‌اند و در برابر نظام صف بسته‌اند؛ جوانانی که در بیانشان و در بازجویی‌هایی که پس می‌دهند از خواست کلی تغییر فراتر رفته و دقیقا می‌دانند چه می‌خواهند و اوضاع به کدام سمت در حرکت است.
برای بازجویان قدیمی‌تر جامعه اطلاعاتی نظام که تجربه و سابقه بازجویی و شکنجه‌گری از پس از انقلاب ضد سلطنتی را در کارنامه خود دارند چنین صحنه‌هایی تنها می‌تواند به معنی اعتلای سازمان‌دهی نسل جوان توسط آلترناتیو باشد. بازجویان عمیقا احساس می‌کنند که چهل سال سرکوب و کشتار مجاهدین توسط نظام دود شده و به هوا رفته است و اکنون نسلی به هواداری از مجاهدین برخاسته است که در خلافت اسلامی! به دنیا آمده و بزرگ شده است.
جلسه رحمانی فضلی و همکاران که به تعبیر یکی از سایت‌های سپاه نشان از «خواب» دیدن وزیر کشور برای شرایط بحرانی آتی داشت با پیام مریم رجوی به دانش‌آموزان و دانشجویان تعبیر می‌شود. [بهارستانه ۳ مهر ۹۷]
پیام مریم رجوی
رئیس جمهور برگزیده مقاومت پیام سال تحصیلی خود را خطاب به این نسل می‌فرستد. پیام کوتاه است و البته بسیار گویا؛ مریم رجوی ۳ درس را به دانش‌آموزان و دانشجویان یادآوری می‌کند:
«درس اول درس آزادی»
«درس دوم از خودگذشتگی برای آزادی»
درس سوم «اتحاد و همدلی برای آزادی»
او سپس مفهوم درس سوم را می‌شکافد و می‌گوید این درس «در برپایی کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت بارز می‌شود و قیام‌ها و جنبش اعتراضی را به‌پیش می‌برد.»
مریم رجوی آنگاه، آنچه صورت گرفته و باید بیشتر صورت بگیرد را برجسته می‌کند؛ همان چیزی که رحمانی فضلی و همکاران امنیتی‌اش برای مقابله با آن تشکیل جلسه داده بودند.
رئيس جمهور برگزیده مقاومت می‌گوید: «کانون‌های شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش دهید» و «هر مدرسه را یک کانون شورشی، هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید». [آزادی، فداکاری، اتحاد؛ ۳ درس برای سال تحصیلی جدید در پیام مریم رجوی]


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment