Friday, September 28, 2018

اول مهرآغازسال تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، گفتگوبا مظاهر کلبی و امید ابراهیمیاول مهرآغازسال تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، گفتگوبا مظاهر کلبی و امید ابراهیمی


اول مهرآغاز سال تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است ، یادمی کنیم  از دانش آموزان و دانشجویان آگاه که در برابر دو دیکتاتوری شاه و خمینی مقاومت کردند ، نسلی که حاضر نشد در مقابل دیکتاتوری سرخم کند و به مقاومت علیه آنها قیام کرد و بالاترین بها را برای دستیابی به آزادی پرداخت،  نسل پیشتاز شورشی که در تاریخ ایران به نسل انقلاب شهرت یافت. اما امسال بیش از هر سال دیگر اول مهر را در شرایطی آغاز می‌کنیم که نسل امروز ایران با تکیه برتاریخ یک صد ساله مبارزه برای آزادی پاسخ را در مقاومت علیه استبداد مذهبی می بیند. به همین مناسبت شبکه تصویری ایران آزادی با آقایان مظاهر کلبی و امید ابراهیمی گفتگویی انجام داده که به سئوالات رسیده پاسخ میدهند
مظاهر کلبی: بله ببینید نه فقط امسال در واقع در ۳۹ سال گذشته دغدغه اصلی تمام خانواده‌ها؛ پدرها و مادرها فرستادن فرزندان‌شان به مدارس بوده بطورخاص درپایان فصل تابستان و آغاز فصل پائیز؛ مشکل اصلی و مشکل روز جامعه ما  فقر و نداری است که الان ما شاهدش هستیم .
طبق آمار و ارقامی که کارگزاران حکومتی اعلام میکنند سر به میلیونها میزند؛ هیچ امنیتی روانی؛ هیچ امنیت اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشتند خب خانواده‌ها هم از حل و فصل؛ مخارج فرستادن عزیزانشان به مدارس بر نمی آیند؛ در واقع آن چیزی که ما شاهدش هستیم در صحنه و آنچه می‌بینیم حق تحصیل برای همه برسمیت شناخته نمیشود و همه نوجوانها و بچه‌ها از حق تحصیل برخوردار نیستند و این هم صرفاً خاص یک استان و دو استان نیست در سراسر ایران شاهدش هستیم.
در قانون اساسی همین رژیم؛ یک اصلی دارند ،اصل ۳۰ که درآن اشاره میشود به حق تحصیل رایگان؛ یعنی تحصیل باید رایگان باشد و دولت تمام ابزارها و الزامات مایحتاج اولیه تحصیل رایگان را بطور عموم فراهم کند؛ اینها نه تنها اینکار را نمیکنند و نکردند انبوهی دزدی و چپاول صورت گرفته، به همین خاطر ما الان بطور خاص در استانهای محروم از سیستان و بلوچستان گرفته تا استانهای دیگر هزاران کودک هستند که نمی توانند وارد مدارس شوند فرقی هم ندارد چه مدارس دولتی باشد؛ یا مدارس غیر دولتی ؛ جدای از اینکه مدرسه‌ایی ساخته شده یا نشده چه زیر ساختهایی در همان استان هست؛ وقتی چنین موضوعی و ملاءیی و زمینه‌ایی فراهم نباشد شما خودتان را جای آن پدر و مادر بگذارید طبعاً نمیتواند فرزندش را به مدرسه بفرستد تازه به چه امیدی .
چند وقت پیش یک کلیپ در فضای مجازی منتشر شد ، مربوط به دیدار وزیر آموزش پرورش که رفته بود یکی از مدارس جنوب تهران را افتتاح کند،  نشسته بود کنار یک پسربچه ده تا دوازده ساله گفته بود بیا فوتبال بازی کنیم؛ این پسر گفت:  ما که همه چیزمان را باختیم؛ همه زندگی مان را باختیم این هم روش؛ خیلی راحت؛ هیچ امیدی باقی نگذاشتند.
بنابراین یک خانواده نه تنها از حل و فصل مینیمم‌ها و کف مقدورات زندگی خودش وقتی نتواند برآورده کند طبعاً فردا هم نمیتواند فرزندش را به مدرسه بفرستد؛ هزینه پوشاک؛ هزینه شهریه مدارس؛ هزینه لوازم تحریر؛ کتاب‌ها و انواع اقسام دزدی‌های که این مدارس دارند انجام میدهند، حتی مدارس غیرانتفاعی جای خود؛ مدارس دولتی را میگویم؛ در واقع حق تحصیل بطور عام برسمیت شناخته نشده  است ؛ حق تحصیل هم چون رایگان نیست اساساً همه چیز پولی شده در این نظام سراسر فاسد خب این اصلی‌ترین مشکل است

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment