Sunday, October 7, 2018

اعتصاب رانندگان کامیون امروز - درود مریم رجوی به رانندگان زحمتکش و محروم کامیون - ۱۵مهر۹۷

اعتصاب رانندگان کامیون امروز - درود مریم رجوی به رانندگان زحمتکش و محروم کامیون - ۱۵مهر۹۷
اعتصاب رانندگان کامیون امروز ۱۵مهر۹۷، وارد پانزدهمین روز خود شد.

اعتصاب رانندگان کامیون امروز ۱۵مهر۹۷، وارد پانزدهمین روز خود شد.
 اعتصاب رانندگان از اول مهر ماه تا کنون به بیش از سیصد و ده شهر ایران کشیده شده است. تا کنون بر اساس آمارهای اعلام شده رژیم حدود ۲۵۰نفر دستگیر شدند. با وجود این دستگیریها و حتی تهدید رانندگان اعتصابی به اعدام اعتصاب ادامه یافته است.
پایانه اهواز هم‌چنان در اعتصاب کامل است.
به‌دلیل اعتصاب سراسری کامیون‌داران در انبار صنایع فولاد اهواز، بارها در پایانه بار روی زمین مانده است.

درود مریم رجوی به رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در اعتصاب سراسری:

مریم رجوی با درود به رانندگان زحمتکش و محروم کامیون و خودروهای سنگین که اعتصاب سراسری شان وارد سومین هفته خود میشود. از عموم مردم خواست به کمک آنان بشتابند و ارگانهای بین المللی و مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی شمار زیادی از رانندگان دستگیر شده فرا خواند.

درود به رانندگان زحمتكش و محروم كامیون و خودروهای سنگین كه اعتصاب سراسری شان وارد سومین هفته خود میشود. از عموم مردم میخواهم به كمك آنان بشتابند و ارگانهای بین المللی و مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی شمار زیادی از رانندگان دستگیر شده فرا میخوانم

اعتصاب کامیونداران - پارکینگ چرمهین اصفهان ۱۵مهر۹۷

اعتصاب رانندگان کامیون - جاده سیرجان - شیراز ۱۵مهر۹۷


اعتصاب رانندگان کامیون - جاده ترانزیت بندر موسوم به خمینی و بندر ماهشهر ۱۵مهر۹۷

اعتصاب کامیونداران - زرند ساوه و جاده ساوه بوئین زهرا ۱۵مهر۹۷

اعتصاب کامیونداران - پایانه بندرعباس ۱۵مهر۹۷


اعتصاب رانندگان کامیون در اصفهان -۱۵مهر۹۷

اعتصاب سراسری کامیونداران - ساوه - ۱۵مهر۹۷

اعتصاب کامیونداران زاهدان - ۱۵مهر۹۷

گزارش یک کامیوندار اعتصابی از ارومیه:

پایانه بار شهر ارومیه خلوت خلوت هیچکس نیست در حالیکه در روزهای معمولی کلی بارگیری می‌شد اما الآن همه در اعتصابند و هیچکی بار نمی‌برد. ما همه در اعتصاب هستیم و تا آخرش هم ادامه می‌دهیم.
اصفهان شاپور جدید:‌
همه الآن در اعتصاب کاملند داخل پایانه تمام راننده‌ها هم تجمع کرده‌اند جلوی پایانه خوشا به غیرتشون.
بجنورد: پتروشیمی بجنورد خط خالی از ماشین است.
زنجان: همه در پایانه بار زنجان در اعتصاب هستند همه پای حرفشان هستند.
الیگودرز: در پایانه بار الیگودرز هیچکس بار نزده همه در اعتصاب کامل به‌سر می‌برند.

محلات: نزدیک دویست تا سیصد کفی در سندیکای محلات همه در اعتصاب هستند.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment