Wednesday, October 3, 2018

بیانیه مطبوعاتی: کنفرانس در پارلمان اروپا: محکومیت نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایران
بیانیه مطبوعاتی:

کنفرانس در پارلمان اروپا: محکومیت نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایرانیانیه مطبوعاتی- گروه دوستان ایران آزاد- پارلمان اروپا
استراسبورگ- ۳اکتبر ۲۰۱۸
سیاستمداران اروپایی نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایران را محکوم می‌کنند.
در روز چهارشنبه سوم اکتبر ۲۰۱۸، گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا جلسه‌ای را در استراسبورگ برگزار کردند. دهها نماینده پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی در این جلسه شرکت کردند و در رابطه با نقض حقوق‌بشر، ادامه تظاهراتها و اعتصابات، تهدیدات اخیر تروریستی، و سیاست اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبت کردند. ریاست این جلسه را نماینده پارلمان اروپا ژرارد دوپره به عهده داشت.
دکتر آلخو ویدال کوتراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و محمد محدثین مسؤل کمیسیون امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان سخنرانان مهمان دعوت شده بودند.
با اشاره به چندین تحول کلیدی در هفته‌های اخیر، آقای محدثین به ادامه تظاهرات و اعتصابها به‌خصوص اعتصاب رانندگان کامیون؛ اعدام بیش از ۳۰نفر شامل زندانیان سیاسی کرد؛ حکم دادگاه آلمان برای استرداد اسدالله اسدی- دیپلمات تروریست ایرانی که طرح بمبگذاری در گردهمایی بزرگ ایران آزاد در ماه ژوئن در پاریس را داشت- به بلژیک برای محاکمه و تصمیم فرانسه برای اعمال تحریم علیه وزارت اطلاعات و دو مقام رسمی آن اشاره نمود.

نکات ذیل توسط نمایندگان پارلمان اروپا به‌عنوان نکات با اهمیت خاص مشخص گردید:
سرکوب اسفناک و نقض حقوق‌بشر و به‌ویژه تعداد بالای اعدامها. تحت دولت به‌اصطلاح مدره رئیس جمهور روحانی، ایران دارای رکورد اول در جهان به‌لحاظ تعداد اعدام بر اساس جمعیت می‌باشد. ایران از هر کشور دیگری نوجوانان را اعدام می‌کند.
ادامه و گسترش قیام های مردمی و اعتصابات و تظاهرات در طی ۹ماه گذشته، بحران اقتصادی در حال افزایش، سقوط دائمی ارز ایران و فساد گسترده در دولت، به‌وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قادر به حل اساسی‌ترین مسائل جامعه نمی‌باشد. بنابراین، مردم فراخوان به تغییر رژیم کنونی می‌دهند.
در این شرایط، توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران، باید زیر علامت سؤال برود. مقامات تهران اعتراف کرده‌اند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران است و سود هر نوع معاملات با این رژیم به‌طور واقعی برای سرکوب، جنگ‌افروزی در منطقه و صدور تروریسم استفاده می‌شود.
مقامات عالی‌رتبه ایران از جمله ولی‌فقیه و رئیس جمهور، به نقش سازمان مجاهدین خلق ایران در رهبری اعتراضات اجتماعی اذعان کرده‌اند. این به‌وضوح نشان‌دهنده حضور و نفوذ جنبش مقاومت در قیام فعلی و حاکی از نقش قابل‌توجه این جنبش به‌عنوان جایگزین سیاسی در برقراری دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران می‌باشد. طرح ۱۰ماده‌ای ارائه شده توسط رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی، که از حمایتهای زیادی هم در پارلمان اروپا برخوردار است، خواستار دموکراسی پارلمانی غیرمذهبی، حقوق زنان، حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و پایان دادن به حکم اعدام است.
توطئه شکست خورده رژیم ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی صدهزار نفره ویلپنت در نزدیکی پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸، می‌توانست به یک فاجعه بزرگ منجر شود. علاوه بر پناهجویان ایرانی، بسیاری از قربانیان را از میان شخصیتهای اروپایی و آمریکایی بر جا می‌گذاشت. مشارکت یک دیپلمات ایرانی در این طرح تروریستی شوکه دهنده است. سکوت و بی‌عملی اتحادیه اروپا علیه این جنایت کاملا غیرقابل قبول است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید اقدامات مؤثری را برای مقابله طرحهای تروریستی تهران به‌عمل آورند.
بیانیه اتحادیه اروپا در مورد ایران در تاریخ ۲۹آوریل ۱۹۹۷پس از قتل‌های ناراضیان ایرانی در برلین که دادگاه عالی آلمان آن‌را به بالاترین سطح مقامات ایرانی مرتبط می‌کند باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد. شورا وزیران اتحادیه اروپا در مورد "تعلیق دیدارهای دوجانبه مقامات رسمی اداری به ایران یا از ایران در شرایط فعلی موافقت کرده است؛ تأیید سیاست مقرر شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عدم تأمین سلاح به ایران؛ همکاری برای اطمینان از این‌که ویزا به ایرانیان با عملکردهای اطلاعاتی و امنیتی اعطا نشود؛ همآهنگی در اخراج کارکنان اطلاعاتی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. "
اعلام فرانسه در تاریخ ۲اکتبر ۲۰۱۸برای مسدود کردن دارایی رژیم ایران در بمبگذاری در پاریس در ماه ژوئن بسیار دلگرم‌کننده است و باید الگویی برای اتحادیه اروپا و سایر دولتهای اروپایی باشد.
قانونگذاران اروپایی از نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روابط اقتصادی و سیاسی با تهران را مشروط به پایان دادن به اعدام ها، بهبود بنیادی حقوق‌بشر و حقوق زنان و پایان دادن به تروریسم کند.
نمایندگان پارلمان اروپا که در جلسه امروز شرکت داشتند شامل نفرات زیر می‌شدند:
Petras Auštrevičius، Beatriz Becerra، Heinz K. Becker، Pál Csáky، Ryszard Czarnecki، Mark Demesmaeker، Stefan Eck، Eduard Kukan، Anthea Mcintyre، Jim Nicholson، Stanislav Polčák، Jozo Radoš، Petri Sarvamaa، Ivan Štefanec، Jaromír Štětina، Patricija Šulin، Pavel Telička (Vice-President)، Ruža Tomašić، Anna Záborská and Jan Zahradil
ژرارد دوپره
رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا
 کنفرانس در پارلمان اروپا: محکومیت نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایران
کنفرانس در پارلمان اروپا: محکومیت نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایران


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChangeصور

No comments:

Post a Comment