Friday, November 23, 2018

مجلس ارتجاع عرصهٔ ظهور بحرانها و بن‌بست‌هامجلس ارتجاع عرصهٔ ظهور بحرانها و بن‌بست‌هااز آنجا که مجلس ارتجاع محل تلاقی منافع متضاد باندهاست، صحنه بروز بحرانها و بن‌بستهای نظام هم هست.
بحران‌ بی‌راه‌حلی در مورد مشکلات معیشتی کارگران به‌جان آمده و وحشت از پیامدهای تداوم اعتصابهای کارگری اعضای مجلس را وحشت‌زده کرده است. راضی نوری عضو مجلس ارتجاع دربارهٔ پیوند کارگران به جان آمده هفت‌تپه با آنچه وی «بدخواهان و معاندین نظام» می‌نامید به روحانی هشدار داد..وی گفت: «باید چاره‌ای اساسی دیده شود تا با رسیدگی عاجل بدخواهان و معاندین نظام اسلامی ایران فرصت بهره‌برداری بیشتر از این شرایط را نداشته باشند.....در عین‌حال از سرمایه‌گذاران محترم و بزرگوار می‌خواهم که مطالبات به حق کارگران را تأدیه کرده..» (سایت مجلس رژیم ۳۰آبان ۹۷)
این عضو مجلس ارتجاع، با توسل به «سرمایه‌گذاران محترم» در واقع بی‌راه‌حلی نظام برای حل مشکل کارگران را به نمایش گذاشت.
رحیم زارع عضو دیگر مجلس رژیم به بحران بیکاری اذعان کرد و آمارهای ساختگی دولت روحانی را که نرخ بیکاری را ۱۲.۲درصد اعلام کرده، به چالش کشید و گفت: «اولاً تفاوت در نرخ بیکاری استانها بسیار زیاد است و ثانیاً وضعیت بیکاری جوانان، زنان و به‌خصوص جوانان و زنان تحصیلکرده در برخی استانهای کشور (عمدتا استانهای غربی و مرزی) بسیار نامناسب است. در برخی از این استانها نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در بازه ۵۰تا ۶۳درصد است و در خصوص زنان جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری همین استانها به بازه ۶۳درصد تا ۷۸درصد می‌رسد».(همان منبع)
بن‌بست FATF و ضرورت خوردن زهر، یک بن‌بست و بحران بی‌راه‌حل دیگر بود. علی اکبری عضو مجلس ارتجاع با یادآوری «شرایط پیچیده و خطرناک امروز» به باند خامنه‌ای که «خود را فراتر از قانون دانسته و فراتر از قانون عمل می‌کنند» هشدار داد در مقابل دنیا نایستند. « در شرایط پیچیده و خطرناک امروز عده‌یی خود را فراتر از قانون دانسته و فراتر از قانون عمل می‌کنند عده‌یی برای نان و آب و منافع فردی و جناحی دنبال تقابل با دنیا و گل‌آلود نمودن اوضاع هستند عده‌یی به‌دنبال بازگشت به پیش از مشروطه و قاجار اند و به‌نام دین با قانون مخالفت می‌کنند».(همان منبع)
 این عضو مجلس ارتجاع بر ضرورت عقب‌نشینی از چارچوبهای ارتجاعی نظام و پذیرش کسانی که « با بخشی از سیاست‌های نظام موافق نباشند و یا حتی تصاویر رهبران سیاسی »‌نظام را بالای سر خود نصب نکنند، تأکید کرد و ضرورت تمکین به جامعهٔ جهانی را برای خروج از بن‌بست خاطرنشان نمود.
ابراز وحشت مدام از «دشمنان قسم خورده» نظام و در رأس آنها مجاهدین و وحشت از انزجار مردم از نظام با اسم مستعار«بی اعتمادی» کابوس خلاصی ناپذیر نظام است که باز روز گذشته از مجلس ارتجاع به گوش می‌رسید. البته برای آن که وحشت از مجاهدین و مقاومت ایران کمتر به چشم بیاید، طبق معمول، عوامل دیگر و اسامی دیگری را هم در کنار مجاهدین گذاشته بودند.
علی اسماعیلی عضو مجلس ارتجاع در همین رابطه گفت: «دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران وحدت ملت ایران را نشانه گرفته‌اند، آمریکا شیطان بزرگ عربستان و ارتجاع عرب اسراییل و منافقین با تشکیل ستاد فرماندهی تمدن بزرگ ایران را نشانه گرفته‌اند. رشد و توسعه ایران را نشانه گرفته‌اند آنها می‌خواهند با تحریم اقتصادی ریشه ملت ایران را بخشکانند. آنها می‌خواهند با تشدید اختلافات وحدت و همدلی ملت ایران را خدشه‌دار کنند».(همان منبع)
این اعترافات که مستمراًً از زبان نمایندگان هر دو باند شنیده می‌شود به‌روشنی مبین وضعیت وخیم یک رژیم سراپا در بحران است که هیچ راه‌حلی برای بحرانها نداشته و در بن‌بست کامل قرار دارد.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment