Friday, November 23, 2018

تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار + فیلم وعکس


تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار + فیلم وعکسکشاورزان کفن پوش  شرق اصفهان
کشاورزان شرق اصفهان روز جمعه ۲آذر۹۷ در اعتراض به نداشتن آب برای کشاورزی در بخش زیار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کشاورزان معترض در حالیکه کفن پوشیده بودند، شعار می‌دادند:‌ آب زاینده رود حق مسلم ماست/
می میریم می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم.
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
تجمع کشاورزان کفن پوش شرق اصفهان در زیار
کشاورزان خوراسگان در اصفهان روز پنجشنبه در شصت و پنجمین روز تحصن خود روبروی میدان تره بار مرکزی دست به اعتراض زدند. 

همچنین روز گذشته کشاورزان بخش اصفهانک در شرق اصفهان برای به‌دست آوردن حقابه‌شان در حالیکه کفن پوشیده بودند دست به تجمع اعتراضی زدند.

کشاورزان غرب اصفهان از کوشک و گلدشت و جوزدان از توابع شهر نجف اباد نیز برای به‌دست آوردن حقابه قانونی‌شان دست به تجمع و اعتراض زدند.
همچنین نمایندگان صنف کشاورزان اصفهان و نمایندگان کل مناطق شرق اصفهان با پوشیدن کفن در مسجد مهدیه در شرق اصفهان، برای بررسی موضوع حقابه کشاورزان جلسه‌ای تشکیل دادند.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment