Saturday, November 24, 2018

گلو بال پست حملات خنثی شده ایران در اروپا و پیامدهای آن برای توافق اتمیگلو بال پست  حملات خنثی شده ایران در اروپا و پیامدهای آن برای توافق اتمی


به قلم پال نات دیپلومات سابق
توطئه سوقصد منتسب به سرویس های اطلاعاتی ایران در دانمارک تلاش های بسیار اروپا را برای نجات توافق اتمی با ایران تضعیف می کند.اندرس ساموئلسون وزیر خارجه دانمارک گفت این توطئه ای سه فعال جنبش مبارزین عرب برای آزادی اهواز را هدف قرا داده بود که در تبعید در دانمارک می باشند. مورد دانمارک اولین توطئه خنثی شده طی ماه های اخیر  نیست که آژانس های امنیتی اروپایی به ایران نسبت داده اند. در ماه اکتبر مقامات فرانسوی ایران را متهم به بمبگذاری در یک گردهمایی در پاریس نمودند که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود. این گروه معمولاً بیشتر بعنوان مجاهدین خلق ( ام.یی.کی ) شناخته می شوند.

این گروه همچنین بعنوان یک سازمان تروریستی توسط ایران و بطور مشابه تا سال ۲۰۰۹ توسط اتحادیه اروپا و تا ۲۰۱۲ توسط آمریکا شناخته می شد.چندین دستگیر در هردو مورد انجام شد از جمله اسدالله اسدی درارتباط با حادثه پاریس بود که یک دیپلمات ایرانی مستقر در وین بود 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment