Saturday, December 22, 2018

گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۳۰ آذر ۹۷گزیده‌ی اخبار اعتراضی ۲۴ ساعت گذشته جمعه ۳۰ آذر ۹۷

اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته شامل اعتراضات تمامی اقشار کشور و اخبار زندانیان سیاسی می‌باشد:
ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی از اعتراضات کارگران فولاد اهواز حمایت می‌کند
ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی، محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، با اعلام حمایت از اعتراضات کارگران فولاد اهواز و محکوم کردن بازداشت جمعی از آنان، نوشت: این چنگ و دندان نشان‌دادن آخوندها نشانه اوج استیصال و ضعف و زبونی آخوندهای جنایتکار است. لذا ضمن حمایت از اعتصاب و اعتراضات فولادگران قهرمان و دیگر اصناف و اقشار و ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران زحمتکش فولاد و بیان این‌که وقتی رژیم ضدبشری در آستانه سرنگونی قرار دارد و در حالی که نه می‌تواند و نه می‌خواهد به مطالبات حق‌طلبانه و آزادیخواهانه ما مردم ایران از هر صنف و قشری پاسخ دهد و تنها راه را در سرکوب و فشار و زندانی کردن کارگران و معلمان؛ کامیون‌داران و دانشجویان تشخیص داده است. بر ماست که همه با هم دست در دست هم نهیم و در حمایت از کارگران دستگیره شده فولاد و معلمان و کامیون‌داران برخیزیم و یکصدا خواهان سرنگونی این حاکمان ظلم و ستمگر و دشمن ایران و ایرانی شویم.
ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی از اعتراضات کارگران فولاد اهواز حمایت میکند
تجمع کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه
روز جمعه۳۰ آذر ۹۷ کشاورزان زحمتکش خوراسگان اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه شان در میدان تره‌بار این شهر به تجمع خودشان ادامه دادند. یکی پیرمرد کشاورز که کفن پوشیده بود شعار می‌داد: حتی اگر بمیریم حقابه را می گیریم… ذلت نمی پذیریم.
تجمع کشاورزان خوراسگان اصفهان دراعتراض به ندادن حقابه


طالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment