Thursday, January 10, 2019

یلترینگ اینستاگرام و شبکه های اجتماعی مانع سرنگونی نخواهدشد: مسعودمطلومییلترینگ اینستاگرام و شبکه های اجتماعی مانع سرنگونی نخواهدشد: مسعودمطلومیفیلترینگ اینستاگرام این روزها مورد بحث سران رژیم است . سوال اینجاست که چرا و برای چی رژیم اینطور نسبت به فضای مجازی ابراز وحشت میکند؟… واکنش شبکه های اجتماعی در قبال آخوندها چیست؟ آیا رژیم توانسته به اهدافش در محدود کردن کاربران برای دستیابی به فضای مجازی برسد؟. درهمین رابطه آقای مسعود مظلومی طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی موضوع را بررسی کرده وبه سئوالات پاسخ میدهد
مسعود مظلومی: البته باید بگویم تا آنجا که به این رژیم برمیگردد و اگر واقعاً دست خودش باشد به هیچ پیام رسان خارجی اجازه فعالیت نمی‌دهد. چون یک رژیم آزادی‌کش هست و با سانسور و خفقان کارش را پیش می‌برد، طبعاً همانطور که شاهد هستیم موضوع قیامها باعث شده رژیم اقدام به فیلتر کردن بکند اینستاگرام هم از این جمله است در دی ماه گذشته در واقع فعالیتهای اعتراضی در کشور بالا رفته و قیام از دی‌ماه شروع شده و شاهد فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر کشور بودیم، حرکت‌های اعتراضی گسترش پیدا کرده است، این‌ها همه عاملی شده که رژیم بر روی شبکه‌های اجتماعی حساسیتش بالابرود، بخصوص ما شاهد هستیم اینستاگرام که این دوره فیلتر هم نبود ودسترسی به آن ساده‌تر هم بود رژیم اقدام به درز خبری می‌کند که قصد دارد این رسانه را هم فیلتر بکند، در واقع فعالیتهای که بر روی شبکه‌های اجتماعی داریم طبعاً رژیم رصد می‌کند و با استفاده از سیستم سرکوب خودش اینها را دنبال می‌کند و بدنبال این هست که اینها را فیلتر بکند، این در واقع واکنشی هست به قیام و کانونهای شورشی که الان در واقع زیر پای رژیم را به لرزه در آوردند.

کلیپ کنفرانس

No comments:

Post a Comment