Thursday, January 10, 2019

سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران ؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحدسرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران ؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد

سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد که در دسامبر ۲۰۱۸ انتشار یافته؛ مورد توجه قرار گرفته است.
فریبرز شادان
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارش مشروحی تحت عنوان گزارش جهانی در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در جهان منتشر کرده است که قسمتی از آن به ایران تحت حاکمیت خلافت اسلامی! اختصاص دارد.
در این گزارش سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط حکومت آخوندی بطور مشروح آمده است.
حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، از روز نخست حاکمیت ضدمردمی اش به هیچ کدام از معاهدات بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری، پایبند نبوده و نقض سیستماتیک حقوق بشر، همچنان در ایران تحت حاکمیت فاشیسم دینی ادامه دارد و محکومیت های متعددی را در این باره به همراه داشته است. اما نظام ولایت فقیه به خوبی می‌داند که عقب نشینی از سرکوب و رعایت حقوق بشر، شکستن طلسم اختناق را به دنبال خواهد داشت و مردم ستم کشیده ایران، در مدت کوتاهی خلیفه حاکم را با تمام سیستم های سرکوب و شکنجه و زندان به زیرخواهند کشید و به این دلیل، نظام هرگز تن به پذیرش رعایت حقوق بشر مطابق کنوانسیون های سازمان ملل متحد، نخواهد داد.
نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت نظام آخوندی دامنه وسیعی دارد؛ از جمله؛ بازداشت های مدافعان حقوق بشر، اعدام، زندان و شکنجه، فشارهای مستمر بر خانواده های زندانیان سیاسی، سرکوب اعتراضات، دستگیری معترضین، بازداشت فعالان کارگری، دستگیری فعالان صنفی، سرکوب اقشار مختلف مردم، که در فشار معیشی سختی، زندگی می‌کنند و برای احقاق حقوق خود، دست به فعالیت های اعتراضی می‌زنند.
نقض مستمر حقوق زنان و تحمیل حجاب اجباری، نقض حقوق کودکان، قوانین ضدانسانی تفکیک جنسیتی، قوانین تبعیض کار، دخالت در زندگی شخصی افراد، تحت تعقیب قراردادن رهبران کارگری و مسؤلان اتحادیه های کارگری، سرکوب کشاورزان و زحتمکشان و سرکوب فرهنگیان، سرکوب فعالان محیط زیست، شیطان سازی های پوشالی برای مخالفین، سرکوب روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، خشونت علیه دانشجویان که بخاطر مطالبات صنفی شان اقدام به تظاهرات و اعتراض می‌کنند. در ایران تحت حاکمیت خامنه ای، کمتر قشری است که تحت سرکوب نباشد.
درهمین رابطه گروهی از مدافعان حقوق بشر، کارزارهای متعددی را راه اندازی کرده، اما فعالیت های شان تحت حاکمیت ولایت فقیه بطور مستمر با موانع زیادی مواجه می‌شود و در گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد مربوط به قسمت ایران، بطور کامل و مشروح گزارش شده است.
«مدافعان حقوق بشر در محیطی كه بطور فزاینده‌ای خصمانه می‌شود كار می‌كنند كه در آن، حقوق آنها در آزادی بیان، تجمع، انجمن و ترددات بطور مستمر با مانع روبروست و مخالفت صلح‌آمیز با سركوب و تعقیب قانونی شدید روبرو می‌گردد. همچنین دولت به اعتراضات با خشونت و زور بیش از حد پاسخ می‌دهد، مدافعان حقوق بشر را مورد اذیت و آزار و ارعاب قرار می‌دهد، و یكی از سركوبگرترین كشورها در جهان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان است.»
ایران تحت حاکمیت فاشیسم دینی، عضو ۵ معاهده اصلی بین المللی می‌باشد. اما هنوز تعدادی از کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی و بخش دیگری از کنوانسیون هایی که در برگیرنده حقوق بشر است را تصویب نکرده است. حکومت ولایت فقیه با سوء استفاده از اسلام تحت عنوان قوانین اسلامی، نگرش عقب مانده و پوسیده ولایت فقیه را که هیچ سنخیتی با اندیشه جامعه متمدن امروزه ندارد به مردم تحمیل می‌کند تا ابزاری برای سرکوب مردم را در اختیار داشته باشد. در صورتیکه هیچ کدام از قوانین ضد بشری حکومت آخوندی هیچ سنخیتی با اسلام بردبار و دمکراتیک نداشته و ندارد .
دراین گزارش، وضعیت مدافعان حقوق بشر در نظام ولایت فقیه بصورت کامل بررسی شده است. در بخش دیگری از این گزارش، نحوه و روش های برخورد حکومت با مدافعان حقوق بشر به تفصیل شرح داده شده است. از اعمال تنبیهات و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت، بدون اینکه اتهام آنها مشخص شده باشد، از نگه داشتن در سلول های انفرادی، عدم دسترسی به وکیل، فشارهای روحی و روانی به بازداشت شدگان، یا خانواده های آنان که به شکنجه سفید شناخته می‌شود، فشارهای فیزیکی و شکنجه و یا محکوم کردن در دادگاه های کوتاه و غیر علنی که هیچ گونه شواهد و مدارک لازم مطابق استانداردهای بین المللی هم در مورد محکومین وجود ندارد. عدم دسترسی به امکانات پزشکی در زندان و حتی مرگ های مشکوک و موارد اعدام که این مدافعان حقوق بشر با آنها رو برو بوده اند .
رژیم آخوندی در این رابطه از سیستم قضائی که تحت نظارت خود خلیفه نظام می‌باشد، به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان به بهانه های واهی استفاده می‌کند و به این ترتیب هیچ قانونی هم برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر وجود ندارد .
در قسمتی دیگر از این گزارش، سرکوب قیام دی ۹۶ مردم توسط حکومت آخوندی تشریح شده است.
«در دسامبر ۲۰۱۷، اعتراضات ضد حكومتی در سراسر كشور رخ داد تا علیه فقر، فساد و سركوب سیاسی اعتراض كنند. بین دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸، آمارهای رسمی حاكی از این است كه دست‌كم ۲۱ نفر بخاطر نقششان در اعتراضات كشته شدند و بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت شدند. به رغم اینكه ناظران آمارهای واقعی دارند كه بطرز چشمگیری بالاتر هستند. این ناآرامی در حداقل هشتاد شهر در كل كشور گسترش یافت. نیروهای امنیتی از سلاح گرم، تفنگ آب پاش، گاز اشك آور و خشونت بسیار زیادی استفاده كردند، تا اعتراضات مسالمت آمیز را پراكنده كنند». [گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد]
درانتهای گزارش، گزارشگر ویژه، از جامعه بین المللی، برای پایان دادن به این وضع، استمداد طلبید. اگرچه نظام آخوندی به دلیل ماهیت قرون وسطایی خود، هرگز تن به معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری نخواهد داد و از دید مردم ایران، نفی تمامیت این نظام پوسیده، تنها راه برای تحقق و اجرای معاهدات بین المللی می باشد.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment