Saturday, November 23, 2019

ایران - قیام سراسری : گزارشی از مردم تبریز در قیام سراسری آبان ماه ۹۸گزارشی از مردم تبریز در قیام سراسری آبان ماه ۹۸

روز دوم آذرماه؛ یک هموطن در تبریز گفت: شنبه ۲۵ آبان‌ماه از قبل در شهر تبریز هماهنگ شده بود که مردم در ساعت ده صبح خودروهای خود را طبق توافق قبلی در وسط خیابان خاموش کنند… قیام تبریز از حوالی چایکنار نزدیک به پل سنگی ( قاری کورپوسی) آغاز شد. بعضی از افراد دانسته یا ندانسته سعی می کردند مردم را از قیام منصرف رو به سوی بانک‌ها سوق بدهند تا پول‌هایشان را از بانک خارج کنند تا بدین طریق بانکها ورشکسته شوند. مردم با فریاد اعلام کردند که این فقط برای انحراف از قیام است. چون مردم پولی ندارند که بخواهند از بانکها خارج کنند و مردم حاضر در محل بصورت منسجم با بستن راه اصلی با سر دادن شعارهایی به وضعیت موجود کشور و گرانی بنزین اعتراض کردند.
در حدود ساعت ۱۶ در محدوده، چهل متری و حیدر آباد تجمع مردم به تدریج شکل گرفت. یگان ویژه و کلانتری ۱۳ تلاش می کردند که مردم را متفرق کنند.  در ساعت ۱۹ با ازدحام مردم در خیابانها، ترافیک شروع شد و هر لحظه به تعداد مردم افزوده می شد. بطوری که خودروها قادر به حرکت نبودند و از سوی مردم متوقف می شدند.

در حدود ساعت ۲۰ خبر رسید که در خیابان چهل متری انقلاب، مردم شروع به شکستن شیشه های بانکها کرده‌اند. شدت نفرت مردم به حدی بود که یک مغازه آپاراتی و کپسول پرکنی که در منطقه بود و متعلق به یکی از  مخبران مزدور رژیم ملقب به (ساری) و برادرش از سوی مردم درهم کوبیده و به آتش کشیده شد.
در چهل متری چهار بانک دولتی متعلق به رژیم به آتش کشیده شد که بزرگترین آن بانک ملی بود. در منطقه چهل متری انقلاب همچنین پمپ بنزینی توسط قیام کنندگان در هم کوبیده شد و به آتش کشیده شد و کاملا سوخت. این اولین پمپ بنزینی بود که هدف حمله مردم خشمگین قرار گرفت.
در میدان ستارخان، بلوار منجم و محدوده آن نیز مردم با تجمع با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور اعتراض نمودند و با شکستن شیشه های تمامی بانکهای خیابان( یکه توکانلار) شامل بانک ملی صادرات سپه تجارت صندوق کوثر…..و آتش سوزی های جزئی خشم و اعتراض خود را اعلام نمودند. که تا ساعت ۵_۴ صبح ادامه داشت. بصورتی که خودروهای ضد شورش و آبپاش توانایی ورود به منطقه را نداشتند.
در منطقه اتوبان پاسداران_میدان فهمیده_رشدیه تبریز _چهل متری انقلاب مردم مقاومت زیادی کردند. مردم در چهاراه شریعتی نیز تجمع نمودند و شعارهایی بر علیه دیکتاتوری آخوندی سر دادند.
در بخش ایلخچی تبریز نیز در روز یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه مردم با تجمع و برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه دیکتاتوری آخوندی شعار می دادند.
پمپ بنزین های منهدم شده در تبریز:
پمپ بنزین (باغ میشه) در هم کوبیده شده و کاملا در آتش خشم قیام کنندگان سوخت.
پمپ بنزین چهل متری انقلاب نیز کاملا در هم کوبیده شد و سوزانده شد.
پمپ بنزین (شنبه غازان) نیز در هم کوبیده و کاملا سوزانده شد.
پمپ بنزین محدوده ستارخان نیز به آتش کشیده شد.
در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه در چهل متری انقلاب تبریز قیام کنندگان و معترضین با متوقف کردن خودروی سمند نقره‌ای متعلق به یک آخوند حکومتی و به زیر کشیدن آن و بستن عمامه به گردنش و کشیدن در کف خیابان وی را لگد کوب کردند که آخوند مزبور به شدت مجروح گردید
از نکات مهم در این قیام حضور چشمگیر  جوانان ۲۳_۱۷ ساله بود.
جمعیت بسیار کثیری آمده بودند تنها در منطقه ستارخان نزدیک به ده هزار نفر معترض تخمین زده می‌شد.
در روزهای اخیر اداره بدنام اطلاعات در سطح شهر تبریز فعالین سیاسی، زندانیان سیاسی سابق را دستگیر کرده است. در هر منطقه تقریبا سه تا چهار نفر بازداشت شده‌اند.
حاکمیت آخوندی با ارسال پیامک مردم را ترغیب می کرد که در تظاهرات حکومتی شرکت کنند.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha
No comments:

Post a Comment