Monday, November 18, 2019

درگذشت مهندس یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس-تسلیت خانم مریم رجویدرگذشت مهندس یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران در پاریس-تسلیت خانم مریم رجویبا کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که مهندس یزدان حاج حمزه، عضو شورای ملی مقاومت ایران، پس از شش دهه مبارزه در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ در نخستین ساعات بامداد دوشنبه ۲۷آبان در بیمارستانی در پاریس، دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان و هم‌سنگران شهید و صدیق خود پیوست.
یزدان حاج حمزه، متولد ۳۰آبان ۱۳۱۸و فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی – اجتماعی خود از سال ۱۳۴۰علیه رژیم فاسد شاه آغاز کرد.
او از بدو تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران حامی این سازمان و خانه‌اش محل اختفای مجاهدین هم‌چون مجاهد شهید علی میهندوست بود.
مهندس یزدان حاج حمزه پس از انقلاب ضدسلطنتی در دولت بازرگان معاونت وزارت کشور و معاونت وزارت تبلیغات را برعهده داشت. حاج حمزه با سلطه انحصار طلبی کناره‌گیری کرد و به مقاومت پیوست.
مهندس حاج حمزه که در شمار کاندیداهای ترقیخواه و انقلابی در نخستین انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب ضدسلطنتی بود، پس از سرفصل سی خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، به عضویت شورای مقاومت در آمد و تا آخرین نفس زندگی با تمام توان و تجربه و دانش سیاسی و اقتصادیش در پیشبرد فعالیت‌های شورا کوشید.
مهندس یزدان حاج حمزه در یورش پلیس فرانسه به دفاتر شورای ملی مقاومت در پاریس در سال ۱۳۶۶دستگیر و به همراه شمار دیگری از اعضا و هواداران مجاهدین و شورا به گابن تبعید شد و پس از ۳۷روز اعتصاب غذا در گابن و برخی از پایتختهای غربی، دولت فرانسه ناگزیر به بازگرداندن تبعید شدگان از جمله آقای حاج حمزه شد.
حاج حمزه در دوران پایداری ۱۴ساله، یکی از یاران وفادار و ثابت قدم اشرفیان بود و در صفوف مقدم همه آکسیونها و اقدامات و کارزارهایی بود که در دفاع از اشرفیان صورت می‌گرفت.
خانم مریم رجوی با یادآوری شش دهه مبارزه پیگیر با دیکتاتوریهای شاه و شیخ فقدان آقای حاج حمزه را تسلیت گفت و ارزشها و فضیلتهای این عضو ارزنده مقاومت را مورد تأکید قرار داد.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan


No comments:

Post a Comment