Monday, December 30, 2019

هراس رژیم از موج دوم قیام ایران، گفتگو با حمید عظیمیهراس رژیم از موج دوم قیام ایران، گفتگو با حمید عظیمی


هراس رژیم از موج دوم قیام، که با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، برای جلوگیری از برپایی مراسم چهلم شهدا، شروع شده؛ در این برنامه به این سوالات پاسخ میدیم که: آیا رژیم، با این موج سرکوبی که راه انداخته؛ میتواند جلوی «استمرار قیام» را بگیرد؟ و اینکه: چرا رژیم، از برگزاری چهلم شهدا «وحشت» دارد
آقای حمید عظیمی، کارشناس ارشد سیستمهای کامپیوتری و اینترنتی طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد
حمید عظیمی: ما اگر یک نیم نگاهی به قیام دی ماه ۹۶ داشته باشیم که در آن موقع ۱۴۲ شهر در میهن‌مان در قیام مردم شعله گرفت، همان موقع نتیجه گرفته شد رژیم با سرکوب سنوات قبلی باعث خواهد شد قیامها فروکش بکند و به قول کسانی که بر ضد مردم سخن می‌گفتند دوباره رفت تا ۱۰ سال و ۱۵ سال دیگر، ولی حرف مقاومت ایران مثل الان این بود که این قیامها ادامه دارد چون عواملی که باعث قیام میشود در آنها هیچکدام تغییری حاصل نشده است. از عوامل داخلی از فشارهای اقتصادی و دزدیهای که در داخل رژیم هست و عوامل بین‌المللی که کاتالیزور بودند و بخصوص عامل اصلی داخلی کانونهای شورشی که ما از آنان بعنوان قیام آفرینان یعنی پدید آورندگان قیام نام می‌بریم، نه تنها در عزم و اراده آنان خللی ایجاد نشده بلکه عمق هم پیدا کرده و الان هم آن فرمی که در سال ۹۶ صحبت از آن بود الان بیشتر و بالاتر حاکم هست و بدلیل اینکه آن عامل اصلی پدیدآورنده قیام از بین نرفته و کانونها و قیام‌آفرینان درمدارهای بالاتری به کار خود ادامه میدهند این قیامها استمرار خواهد داشت و در گوشه و کنارهای کشور ما می‌بینیم این قیام سرخاموشی ندارد و نخواهد داشت.

پرسش: چه مسئولیت و وظیفه‌ای، متوجه جوانان، در ادامه راه شهدا، برای استمرار این قیام است؟

کلیپ کنفرانس


هراس رژیم از موج دوم قیام ایران، گفتگو با حمید عظیمی


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment