Friday, January 31, 2020

وحشت از اوضاع انفجاری جامعه و خطر مجاهدین در جمعه‌بازارهای رژیموحشت از اوضاع انفجاری جامعه و خطر مجاهدین در جمعه‌بازارهای رژیم


جمعه‌بازارهای آخوندی در این هفته نیز شاهد ابراز وحشت رژیم از اوضاع انفجاری جامعه و خطر مجاهدین بود.
جمعه بازار رژیم در مشهد: 
«اوایل انقلابمون به‌محض پیروزی، منافقین را علیه این نظام بسیج کردند که الانی که ما بعضی‌هامون بعضی از مسئولانمان دلبسته‌اند به‌ اروپاییها، اروپایی‌های کثیفی که می‌دانند این منافقین تروریست هستند می‌دانند اینها ضد حقوق‌بشر هستند اینها را در دل خودشون جا داده‌اند دارند ازشون پذیرایی می‌کنند».

آخوند ماندگاری در جمعه‌بازار مشهد ۱۱ بهمن ۹۸
«چون نترسیدید شما گفتید توپ تانک مسلسل با جنگ فرهنگی با جنگ امنیتی امروز می‌خواهند با جنگ اقتصادی ما را زمین بزنند، نترسید، فقط نترسیم، یک - اصل نترسیدن... نترسید دشمن طبل تو خالی ست نترسیم امیدوار باشیم...».

همچنین علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، در واکنش به‌ رد کردن درخواست مذاکره ظریف توسط ترامپ و در وحشت از احتمال کشته شدن پاسدار قاآنی، گفت:
«برایان هوک از دو سال قبل در آمریکا یک گروهی تشکیل شده گروه اقدام علیه ایران، رئیس این گروه یک عنصر پلیدی هست به‌نام برایان هوک همین که گفت ما سردار قاآنی را هم می‌زنیم آنطوری که حاج قاسم سلیمانی را زدیم... متأسفانه بعضی از عزیزان ما هم ندانسته ... در حرفهایشان یک گافی می‌دهند که دشمن بیاید ما را تحقیر کند بگویند ما با آمریکا حاضریم مذاکره کنیم اگر تحریم‌ها را کنار بگذارد معنای این کلمه چیه... باز هم دم از مذاکره میزنید؟؟ بعد آن مرتیکه رذل رئیس شیطان کبیر بیاید تحقیر کند بگوید نخیر من مذاکره نمی‌خواهم احتیاج به‌مذاکره ندارم بعد بیاید اینجور تحقیر کند؟ آخه آدم تعجب می‌کند».

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment