Friday, January 31, 2020

استیضاح ترامپ - رسانه‌ها از پیروزی بسیار بزرگ برای کاخ‌سفید و جمهوریخواهان خبر دادنداستیضاح ترامپ - رسانه‌ها از پیروزی بس
یار بزرگ برای کاخ‌سفید و جمهوریخواهان خبر دادند


روز جمعه ۱۱ بهمن ماه نیویورک تایمز و واشنگتن پست درباره استیضاح ترامپ، پس از اعلام نظر یک سناتور برجسته جمهوریخواه به‌سود ترامپ، از یک پیروزی بسیار بزرگ برای کاخ‌سفید و جمهوریخواهان خبر دادند.

نیویورک تایمز نوشت: لامار الکساندر سناتور جمهوریخواه از ایالت تنسی روز پنجشنبه گفت اگر ‌چه معتقد است دموکراتها در پرونده‌ای که علیه ترامپ دارند، اثبات کرده‌اند پرزیدنت ترامپ در تعامل با اوکراین کار درستی انجام نداده است، اما این سناتور فکر نمی‌کند کار ترامپ قابل استیضاح باشد و بنابراین علیه احضار شاهدان به‌ سنا رأی خواهد داد.

به‌نوشته نیویورک تایمز: موضع‌گیری سناتور الکساندر قویاً نشان می‌دهد که جمهوریخواهان صف بسته‌اند تا روز جمعه جلوی فراخوان دموکراتها برای احضار شاهدان و اسناد بیشتر را بگیرند و جریان سومین محاکمه رئیس جمهور در تاریخ آمریکا را به‌سرعت به‌سرانجام برسانند.
نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: مخالفت سناتور لامار الکساندر با احضار شاهدان برای گواهی دادن علیه ترامپ، پیروزی بسیار بزرگی برای رهبران جمهوریخواه و کاخ‌سفید به‌شمار می‌رود.

واشنگتن‌پست نیز نوشت: به‌نظر می آید سنا آماده است تا شاهدان جدید در دادگاه ترامپ را رد کند.
مخالفان ترامپ بر روی احضار شاهدان از جمله جان بولتون در موضوع اوکراین سرمایه‌گذاری کرده و امیدوار بودند از این طریق در انتخابات آینده آمریکا ضربه کاری به‌ترامپ وارد کنند. اما موضوع هنوز تعیین‌تکلیف نشده و قرار است رأی‌گیری در مورد احضار شاهدان جمعه شب به‌وقت آمریکا انجام شود.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment