Friday, January 11, 2019

اسامی ۶۱ شکنجه‌گر زندانیان سیاسی با فشرده ترین اطلاعات شخصی آنهااسامی ۶۱ شکنجه‌گر زندانیان سیاسی با فشرده ترین اطلاعات شخصی آنها


لیست حاضر شامل اسامی ۶۱ شکنجه‌گر زندانیان سیاسی از آمران تا دست اندرکاران و قاتلان میباشد. این لیست همچنین شامل تعدادی از اعضای هیئت‌های مرگ و دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در استانهای مختلف است.
این لیست حاوی فشرده ترین اطلاعات شخصی و مقام هریک از جلادان را شامل می شد.
پس از انتشار این لیست در سال۹۵ هر کدام از جلادان پس از آن به مقام بالاتری ارتقا یافتند.
نفرات کلیدی و تصمیم گیرنده رژیم در سال ۱۳۶۷
احمد خمینی، موسوی اردبیلی، علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی (از این چهار نفر احمد خمینی و موسوی اردبیلی و اکبر رفسنجانی مرده اند) و خامنه ای هم اکنون بالاترین مقامات را عهده دار است.
شورایعالی قضایی کشور

شورایعالی قضایی، عالیترین مرجع قضایی کشور بود. این نهاد بعد از قتل عام ۶۷ در سال ۶۸ منحل شد.
این شورا از ۵ عضو تشکیل می‌شد: رئیس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛ دادستان کل کشور در رأس دادسراها؛ و سه نفر از قضات مجتهد
(آخوند) سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس شورایعالی قضایی کشور
سمت و شغل کنونی: رئیس حوزه علمیه مفید و مرجع تقلید(در سال ۱۳۹۵مرد)
وی اولین حکم برای قتل عام را از خمینی دریافت کرد و در جریان جزییات کشتارهای سال ۶۷ قرار داشت، وی عالیترین مقام قضایی برای اجرای قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است.
(آخوند) محمد موسوی خوئینی ها
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: عضو شورای عالی قضایی – دادستان کل کشور
سمت و شغل کنونی: عضو مجمع روحانیون
وی درجریان سفارت گیری آمریکا نماینده خمینی درمیان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» بود. در سال ۱۳۶۴ از طرف خمینی به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا ۱۳۶۸ در این سمت بود.
(آخوند) مرتضی مقتدایی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: عضو وسخنگوی شورایعالی قضایی
سمت و شغل کنونی: رئیس حوزه علمیه قم-عضو خبرگان
مقتدایی از اسفند ۱۳۵۷ در قوه قضائیه به فعالیت پرداخت. در اسفند ۱۳۵۷ برای قضاوت در دادگاه‌های انقلاب منصوب شد و دادگاه‌های تهران و قم خرمشهر، آبادان ملایر و زنجان فعالیت کرد،
(آخوند) سید محمد موسوی بجنودی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: عضو شورایعالی قضایی
سمت و شغل کنونی: عضو مجمع روحانیون مبارز
پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دفتر استفتائات خمینی مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۹ دادگاه عالی قضات را به دستور خمینی رهبر وقت ایران راه‌اندازی کرد. از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ عضو شورایعالی قضایی بود.
(آخوند) سید محمد حسن مرعشی شوشتری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: عضو شورایعالی قضایی
سمت و شغل کنونی: درسال ۱۳۸۷ مرده است
از مرعشی شوشتری بعنوان یکی از پایه گذاران اصلی قوه قضاییه نام برده می شود، وی درسال ۱۳۶۱ وارد تشکیلات قضایی اهواز در خوزستان شد. ابتدا حاکم شرع و سپس ریاست دادگاه انقلاب را برعهده گرفت و تا سال ۱۳۶۳ در این سمت بود. وی در محاکمه و اعدام مخالفان خوزستان بین سالهای ۶۱ تا ۶۳ نقش داشته است. مرعشی بعداز خروج از شورایعالی قضایی مدتی در دیوانعالی کشور و عضو مجلس خبرگان بود.
وزارت اطلاعات
بر اساس حکم خمینی یک نفر به نمایندگی از وزارت اطلاعات به عنوان عضو در کلیه هیئت های مرگ تهران و شهرستانها حضور داشت
(آخوند) محمد محمدی نیک (محمد محمدی ریشهری)
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: وزیر اطلاعات
سمت و شغل کنونی: نماینده خبرگان- تولیت آستان شاه عبدالعظیم
تمامی نمایندگان وزارت اطلاعات در هیئت های مرگ در تهران و شهرستانها توسط وی تعیین شده است. وی از ابتدای انقلاب(۱۳۵۸) رئیس دادگاه انقلاب ارتش بود. او پستهای دادستان انقلاب، دادستان ویژه روحانیت نیز در سوابق خود دارد. با حکم وی در دادگاه انقلاب صادق قطب زاده، امید نجف آبادی، مهدی هاشمی و محکوم به اعدام شدند. وی اولین وزیر اطلاعات بعداز تأسیس وزارت اطلاعات در سال۱۳۶۳ بود.
(آخوند) علی فلاحیان
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: جانشین وزیر اطلاعات
سمت و شغل کنونی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
فلاحیان قبل از سال ۵۳ از حکام شرع دادگاههای خوزستان بود و در قتل و کشتار مستقیم دست داشت.
فلاحیان بدلیل دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در۷نوامبر۲۰۰۷ (۶آذر۱۳۸۶) توسط دادگستری آرژانتین تحت تعقیب است.
همچنین به دلیل طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی دادگاه آلمان تحت تعقیب است.
جواد علی اکبریان
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: معاون وزیر اطلاعات
سمت و شغل کنونی: معاون آستان شاه عبدالعظیم
جواد علی اکبریان در قتل عام ۶۷ در هیئت مرگ تهران معاون وزیر اطلاعات بود. او در هیئت وزارت اطلاعات قرار داشت که در رأسش آخوند مصطفی پورمحمدی بود. جواد علی اکبریان در سالهای اول انقلاب اسلامی به عنوان مسئول تحقیقات دادستانی کل انقلاب و نیز در سمت دادستان انقلاب گنبد و اصفهان فعالیت داشته است. وی همچنین مسئولیت معاونت‌های طرح و برنامه، اداری مالی و اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را در دوران وزارت محمدریشهری برعهده داشت. بعداز خروج از اطلاعات درسال ۱۳۶۸ مدتها معاونت بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و قائم مقام این سازمان شد. وی درحال حاضر معاون آخوند ریشهری در آستان شاه عبدالعظیم درشهرری تهران است.
(آخوند) غلامحسین محسنی اژه ای
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نمایندة قوه قضاییه در وزارت اطلاعات
سمت و شغل کنونی: معاون اول قوه ی قضاییه و سخنگوی این قوه
در قتل عامهای ۶۷ بود. وی به عنوان نمایندة قوة قضاییه در وزارت اطلاعات در حلقه تصمیم گیری اجرای اعدامها حضور فعال داشت.
دیده بان حقوق بشر خواهان محاکمه غلامحسین محسنی اژه ای به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان قتل عامها شده است. اتحادیه اروپا درسال ۲۰۱۱(۱۳۹۰) اژه ای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع ۱۳۸۸ تحت تحریم قرار داده است.
هیئت مرگ تهران
(آخوند) حسینعلی نیری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و رئیس هیئت مرگ
سمت و شغل کنونی: ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عالی کشور
حسینعلی نیری در راس هیئت پنج نفره ای که معروف به «هیئت مرگ» و یا «کمیسیون مرگ» است قرار داشت. وی طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در این حکم، که به گفته‌ آقای منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده، آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم … کسانی که در زندان ‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌ کنند، محارب و محکوم به اعدام می ‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…»
هیئت کار خود را از ۶ مرداد ماه ۶۷ در زندان اوین آغاز کرد. این هیئت در زندانهای اوین و گوهر دشت فعال بود و گفته می شود به صورت مستمر بین زندانهای گوهر دشت و اوین برای محاکمه و اعدام زندانیان جابه جا می شدند.
(آخوند) مصطفی پورمحمدی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نماینده وزارت اطلاعات
وزیر دادگستری پیشین کابینه روحانی
کلیه افراد اعدام شده در قتل عام ۶۷ در تهران و کرج با نظر مستقیم وی محکوم و به چوبه دار سپرده شدند، سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)پورمحمدی را به دلیل عضویت در «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم و از او به عنوان وزیر کشتار نام برده کرده است.
مرتضی اشراقی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان-عضو هیئت مرگ
سمت و شغل کنونی: وکیل در تهران
سوابق و نقش جنایتکار در قتل سال ۱۳۶۷:
عضو تیم اصلی هیئت مرگ است، که از خمینی حکم مستقیم کشتار را دریافت کرده بود، حکم قتل چند هزار زندانی مجاهد ومبارز در تهران توسط وی امضاء شده است. وی درحال حاضر در تهران خیابان نجات الهی (ویلا) یک دفتر وکالت دارد.
(آخوند) سیدابراهیم رئیس السادات (معروف ابراهیم رئیسی)
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ
سمت و شغل کنونی: رئیس آستان قدس رضوی و هیئت رئیسه مجلس خبرگان پنجم
ابراهیم رئیسی: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ، رئیس دادگاه ضدانقلاب رژیم برای گروههای سیاسی در مقطع ۶۷ بود.
رئیسی به عنوان رئیس دادگاه ضدانقلاب برای گروههای سیاسی مسئول دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای گروههای سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.
(آخوند) علی مبشری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع (جانشین نیری)
سمت و شغل کنونی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری از اعضای تشکیل دهنده هیئت مرگ در قتل عام سال ۶۷ در تهران بود. وی حاکم شرع و به عنوان جایگزین حسینعلی نیری در قتل و عام عمل می کرد، مبشری از طلابی بود که از سال ۱۳۶۰ وارد دستگاه قضایی رژیم شد و در اوین به کشتار زندانیان سیاسی پرداخت خودش در این رابطه می گوید: «آشنایی بنده با شهید لاجوردی، قصاب اوین، رحمة الله علیه بعد از انقلاب و در مقطعی بود که ما به عنوات حاکم شرع در اوین کار می کردیم و ایشان هم دادستان انقلاب اسلامی تهران شدند. بنده به سهم خودم و در مجموع ویژگیهای ممتازی را در این شخصیت بزرگوار دیدم و به خاطر همین ویژگیها، ارادت خاصی هم نسبت به ایشان داشتم.»
(آخوند) محمد اسماعیل شوشتری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس سازمان زندانها
سمت و شغل کنونی: رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهوری
در قتل عام سال ۱۳۶۷ وی رئیس سازمان زندانها و از اعضای اصلی هیئت مرگ بود. وی به طور مستقیم در تصمیم گیری اعدام زندانیان شرکت داشت، و نقش بسیار تعیین کننده ای در این نسل کشی برعهده داشت. در خاطرات یکی از زندانیان نجات یافته از قتل عام ۶۷ آمده است: ”روز چهارشنبه آمدند سراغ ما که به فرعی منتقل شده بودیم. حوالی ساعت سه‌ و نیم ظهر من و محمدرضا شهید ‌افتخار را صدا کردند آمدیم در راهرویی که بچه‌ها جمع شده بودند. نیم‌ ساعت بعد ناصریان(محمد مقیسه ای) دست مرا گرفت و وارد اتاق کرد وارد اتاقی شدم بعد از این‌که چشم‌بند را برداشتم دیدم تعدادی ایستاده یا نشسته در حال قدم ‌زدن در اتاق جمع شدند. آن آخوندی که رو به ‌رو نشسته بود و سؤال و جواب می‌کرد حسینعلی نیری رئیس هیئت بود. آن‌ که به دیوار تکیه داده بود و گاه مسخره می‌کرد اسماعیل شوشتری بود”.
وی ۱۶ سال وزیر دادگستری دولت رفسنجانی و خاتمی بوده است.
(آخوند) علی رازینی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
سمت و شغل کنونی: معاون حقوقی قوه قضائیه
رازینی از جمله آخوندهایی بود که خمینی همواره به او مأموریتهای کشتار و سرکوب زندانیان گروههای مخالف را در شهرهای مختلف می داد. از جمله در متن حکم خمینی که در دوم مرداد‌ماه ۱۳۶۷ و پیش از شروع عملیات فروغ جاویدان مجاهدین صادر شده چنین آمده است:
“جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح . جنابعالی موظف می باشید: ۱
– دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند.
۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»
(آخوند)سید حسین مرتضوی زنجانی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: سید حسین مرتضوی رئیس زندان اوین در دوران سیاه کشتار ۶۷ و رئیس زندان گوهردشت در سالهای ۶۴ تا ۶۶
سمت و شغل کنونی: صاحب شرکت تبلیغی میباشد.
آخوند سیدحسین مرتضوی متولد زنجان، کار خود را در زندان با اداره‌ بخش فرهنگی زندان اوین در دوران لاجوردی، قصاب اوین، شروع کرد. سپس در سال ۶۴ بعد از تغییرات سازمان کار زندانها و حذف تیم لاجوردی توسط منتظری، به ریاست زندان گوهردشت رسید. و سپس رئیس زندان اوین شد، وی در دوران قتل عامها رئیس زندان اوین بود.
محمد مقیسه ای (معروف به ناصریان)
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان گوهردشت در زمان قتل عام زندانیان سیاسی
سمت و شغل کنونی: رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب
بنابه گفته بازماندگان قتل عامها ی سال ۶۷ مقیسه ای مستقیما در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشت و باعث جانباختن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شد. محمد مقیسه، در دهه ۶۰ با نام “حاج ناصریان” دادیار زندان اوین بود و جنایات زیادی را انجام داده است
وی متهمین را پس از دادگاه چند دقیقه ای و دریافت حکم، جهت حلق آویز کردن به شوفاژ خانه زندان اوین می برد. او به بیرحمی معروف است.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱ )، محمد مقیسه ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند (دردهه ۸۰)، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.
استان آذربایجان شرقی
(آخوند) میرزا نجف آقازاده
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس هیئت مرگ استان
سمت و شغل کنونی: بازنشسته قوه قضاییه- رئیس دفترمکارم شیرازی در آذربایجان شرقی
براساس حکمی که به طور مستقیم به عنوان حاکم شرع استان از خمینی و موسوی اردبیلی برای قتل عامهای ۶۷ دریافت کرده بود تایید نهایی احکام اعدامهای شهرهای تبریز، اردبیل و مراغه را بر عهده داشته است. وی در تبریز احکام بیش از ۲۰۰ نفر و در اردبیل احکام ۷۰ نفر امضا نموده است.
در جریان قتل عامهای ۶۷ در آذربایجان شرقی در سه شهر تبریز، اردبیل و مراغه اعدامها صورت گرفته است. آقازاده هم اکنون حاکم شرع دادگاههای انقلاب استان، مدیرکل دادگستری است
مختار حیدزاده
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان ـ عضو هیئت مرگ استان
سمت و شغل کنونی: سرپرست پشتیبانی دیوان عدالت اداری
مختار حیدرزاده در زمان قتل عامهای سال ١٣۶٧ دادستان دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و شهر تبریز بود. وی در سرکوب، شکنجه، پرونده سازی و اعدام مخالفان رژیم و همچنین در کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ در تبریز دست داشت. وی به اتفاق آخوند میرزانجف آقازاده حاکم شرع آذربایجان و محمدی نماینده اطلاعات، اعضای هیئت مرگ استان را تشکیل می دادند. در تبریز بیش از ۲۰۰ نفر و اردبیل۷۹ نفر از مجاهدین را در مرداد ۶۷ اعدام کرده است.
(آخوندی) خلیل عابدی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع تبریز
سمت و شغل کنونی: در حال حاضر در تبریز دفتر وکالت دارد.
عابدی در دهه ۶۰ در تبریز حاکم شرع و در قتل عام ۶۷ در تبریز جزو هیئت مرگ بود. وی در حال حاضر به وکالت در شهر تبریز مشغول است .
محبوبی (شهر تبریز)
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ استان
سمت و شغل کنونی: نامشخص
علی دادیزاده
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: معاون دادستان
سمت و شغل کنونی: استاد اخلاق در تبریز
وی مدتی امام جمعه شهر جلفا بوده است. در حال حاضر به عنوان استاد اخلاق در شهر تبریز فعالیت دارد
(آخوند) حاج سید ابوالحسن چاپاری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: مدیر کل سازمان زندانهای استان آذربایجان شرقی
سمت و شغل کنونی: مشخص نیست
محمد علی نصرتی زگلوجه
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان تبریز
سمت و شغل کنونی: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی
بعداز فرمان خمینی مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ محمدعلی نصرتی از اعضای هیئت مرگ در شهر تبریز بود، وی نجارخانه زندان را که از زمان شاه برای کارهای انتفاعی زندانیان ساخته شده بود تبدیل به محل اعدام زندانیان می کند، براساس گفته شاهدان، وی در هنگام اعدام روی یک مبل راحتی نشسته و دستور حلق آویز شدن گروهی زندانیان را می داد.
وی تا مدتها یکی از فرمانده نیروی انتظامی در آذربایحان شرقی وغربی بود. نصرتی در جریان خیزش مردم تبریز در سال ۱۳۸۵ در سرکوب مردم نقش جدی داشت.
قاضی طباطبائی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع اردبیل
سمت و شغل کنونی:
قاضی طباطبایی به عنوان حاکم شرع در قتل عام ۶۷ دهها مجاهد را که در زندان بودند قتل عام کرد که گفته میشود حتی یک نفر هم زنده نمانده است. همچنین حداقل ۱۱ هوادار مجاهد (اسامی موجود است) را که از زندان آزاد شده بودند در جریان قتل عامها مجددا دستگیرشده بودند، به زندان آورده و در دوران قتل عام ۶۷ اعدام می کند.
میرزا بیوک خلیل زاده مروج
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: امام جمعه اردبیل
سمت و شغل کنونی: در سال ۱۳۸۰ مرده است.
مروج کسی بود که پس از انقلاب در شهرشان مورد اعدام زندانیان سیاسی مشورت حاکم شرع اردبیل (قاضی طباطبایی) قرار می گرفت. فرمانده سپاه و مدیر اطلاعات نیز به طور کامل تحت هژمونی وی قرار داشتند. وی شخصا در اعدام سه مجاهد به نامهای محمود یحیوی، افشین نورانی، سیروس و همچنین درتیر۶۰ درکشتار۱۴مجاهد خلق در اتاق یخچال زندان پست اردبیل دست داشت. در قتل عام ۶۷ از اصلی ترین آمران اعدام زندانیان سیاسی در شهر اردبیل بود. او تا زمان مرگش امام جمعه و نماینده خامنه ای بوده.
حسین میرصادقی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان اردبیل
سمت و شغل کنونی: نامشخص است
میرصادقی از اهالی شهر زنجان بود که در سال ۶۰ دادستان اردبیل شده بود تا سال ۶۶ به همراه یک تیم سه نفره به نامهای اکبری، بیات(دادیار و معاون دادستان) در دادستانی اربیل در تمامی اعدامها و شکنجه زندانیان مشارکت مستقیم داشت. .میرصادقی در سال ۶۷ نیز جزو آمران قتل عام بود، که به همراه هیئت مرگ استان به برای رسیدگی به این مساله به اردبیل رفته بود
استان خوزستان
دزفول
سیدعلیرضا آوایی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان انقلاب دزفول
سمت و شغل کنونی: (درتیرماه۹۵ )رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور
وی بعد از دریافت حکم کشتار از خمینی، اصلی ترین نفر اعدامها و کشتارها در زندان یونسکو دزفول بوده است. او بسیار بی رحم توصیف شده است. یکی از زندانیان کشتار۶۷ گفته که به چشم خود دیده که به دستور آوایی «پشت حیاط خلوت این زندان (یونسکو)محوطه‌ پرت افتاده‌ای وجود داشت که زندانیان خردسال (زیر۱۸سال) را دو یا سه نفره در این محل اعدام می‌کردند…. )
شمس الدین کاظمی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان (دزفول)
سمت و شغل کنونی:
شمس الدین کاظمی عضو کمیسیون مرگ در قتل عام ۶۷ در زندان یونسکو دزفول بود. وی به اتفاق علیرضا آوایی دادستان و ناصر که نماینده اطلاعات بود. بنا به گزارش زندانیان او زندانیان مجاهد را دادگاهی شبیه دادگاههای صحرایی می برد و با پرسش از آنان که «آیا حاضرید به جنگ با مجاهدین بروید؟» آنان را تعیین تکلیف می کرد. آنان در صورت جواب منفی زندانیان بلافاصله حکم اعدام را جاری می کردند.
غلامرضا خلف رضایی زارع
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادیار (شهر دزفول)
سمت و شغل کنونی: معاون دیوان عالی کشور
وی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در هیئت مرگ و در این زمینه بسیار فعال بود، وی بعداز ۳۰ خرداد ۶۰ فشار زیادی به زندانیان می آورد،
غلامرضا خلف رضایی زارع پس از جنایات زیادی که در شهرهای مختلف خوزستان از جمله دزفول، و سایر شهرها در کشتار ۶۷ مرتکب شد به عنوان مدیرکل دادگستری چند استان طی این سالها منصوب شد. وی درسال ۸۹ بعنوان معاون دیوانعالی کشور مشغول بکار شده است.

رضا صرامی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندانهای خوزستان (شهر اهواز)
سمت و شغل کنونی: تا اوائل سال۱۳۹۵معاون بازرسی کل کشور بود (بازنشسته شده)
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵ مدیرکل زندانهای خوزستان بود. وی مسئول اجرای اعدام تمامی کشتارهای زندانیان در خوزستان بوده است، صرامی قبل از شروع اعدامها همه زندانیان را جمع کرده و به زندانیان مجاهد گفت: شما منافقید و حکمتان اعدام است، به گروههای غیر مجاهد نیز ابلاع کرد که شما مرتد هستید و حکم مرتد اعدام است.
حمید موسوی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نماینده اطلاعات (مسجد سلیمان)
سمت و شغل کنونی: نامشخص است.
او از اعضای هیئت مرگ در مسجدسلیمان بود. این هیئت ۳۱ نفر را در این شهر اعدام کردند.
استان گیلان
رشت
الله وردی مقدسی فر
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع
سمت و شغل کنونی: معاون حقوقی و جانشین دیوان عدالت اداری
در دوران قتل عام وی حاکم شرع رشت و عضو اصلی هیئت مرگ این شهر بود. وی با کمک آخوند دیگری به نام حیدری و اعضای هیئت مرگ در دادگاههای چند دقیقه ای بعداز سئوال جواب رأی به اعدام مجاهدین و مبارزین در رشت می داد.
پیش از این، بعداز سال ۱۳۶۰، وی به عنوان حاکم شرع در استان مازندران و گیلان نیز در قتل و کشتار فعالیت داشته است.
(آخوند)علیمراد حیدری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: جانشین حاکم شرح رشت و حاکم شرع شهرهای شرق گیلان
سمت و شغل کنونی:وی مرده است.
وی عضو هیئت مرگ استان گیلان بود، در صدور احکام اعدام به آخوند مقدسی فر حاکم رشت کمک می کرد، خودش نیز به عنوان حاکم شرع شهرستانهای شرق گیلان عمل می کرد.
حسین موید عابدی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: مدیرکل اطلاعات استان گیلان در سال ۶۷
سمت و شغل کنونی: نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آپارتمان سازی دهکده ی ساحلی در بندر انزلی.
وی از سال ۶۰ تا ۶۴ رئیس زندان بندرانزلی بود، در سال ۶۴ به دادستانی، سپس اطلاعات منتقل شد و در سال ۶۷، در مقطع قتل عامها، مدیرکل اطلاعات استان گیلان بود . براساس شهادت شاهدان حسین موید عابدی، به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، یکی از مسئولان کشتار دسته جمعی زندانیان در زندان نیروی دریایی رشت بوده است. در گزارش یکی از زندانیان درباره کشتار مرداد ۶۷ در بند زنان زندان نیروی دریایی رشت آمده است: “فقط دو نفر را برای سوال یا به اصطلاح “دادگاه” خواستند؛ فرانک طاووسی و مریم واحدی ساعت ۹ و ۱۰ صبح روز ۸ مرداد اینها را بردند و بعد که برگشتند گفتند عابدی و دو نفر که برای اینها ناشناس بودند از اینها بدون چشم بند سه سوال کرده بودند که اینها فکر می کردند برای آزادی است. سوالها اینها بود: نظرت در رابطه با سازمان منافقین چیست، نظرت در مورد جمهوری اسلامی چیست و حاضر به مصاحبه هستید یا نه؟ فرانک یک ماه به آزادی اش مانده بود و قرار بود ۱۶ شهریور آزاد شود. مهناز تازه دستگیر شده بود و ۱۰سال حکم داشت. «این دو نفر نیز به همراه ۲۴ نفر دیگر، از جمله شهین سامی که در مقابل این دادگاه یا هیئت مرگ قرار نگرفته بودند، اعدام شدند.»
رشت
محسن خداوردی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان انقلاب
سمت و شغل کنونی: مرده (خودکشی کرده است)
وی در جریان قتل عامها دادستان انقلاب بوده و در قتل عام زندانیان احکام زندان رشت را امضا کرده است.
علی عبداللهی علی آبادی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان نیروی دریایی رشت
سمت و شغل کنونی: معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح
براساس گفته های یک شاهد عینی هیئت مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل شده و شامل چهار نفر، نماینده دادستانی، نماینده اطلاعات، بازجوی پرونده و عبداللهی که رئیس زندان بود. براساس آنچه در شهادت زندانیان مختلف آمده در زندان نیروی دریایی رشت حدود ۱۲۰ زندانی حضور داشت که در قتل عامها فقط دو نفر زنده ماندند، بنا به گزارش شاهدان عبداللهی نقش جدی در اعدام زندانیان داشت.
زین العابدین قربانی لاهیجان
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع لاهیجان و آستانه اشرفیه
سمت و شغل کنونی: نماینده در خبرگان رهبری نماینده خامنه ای در استان گیلان و امام جمعه رشت
زین العابدین قربانی در مقطع ۶۷ امام جمعه لاهیچان و حاکم شرع بود و از دور دوم مجلس خبرگان تا کنون عضو این مجلس است،
بندرانزلی
سیداحمد قتیل زاد
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع بندرانزالی و غرب گیلان
سمت و شغل کنونی: امام جمعه بندرانزلی بود (درسال ۹۲ مرده است)
در مقطع قتل عامها قتیل زاد با حکم مستقیم خمینی حاکم شرع درشهرهای صومعه سرا، آبکنار، فومن، پره سر و انزلی در استان گیلان بود. او در تردد به این شهرها حکم اعدام را صادر می کرد. وی به مدت ۱۶سال مدیرکل دادگستری گیلان بود و چندین سال قاضی دیوانعالی کشور بود. وی آخوند بسیار سفاکی بود و در بین زندانیان به قاتل زاده مشهور بود.
سید تقی بادوام
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نماینده اداره اطلاعات فومن
سمت و شغل کنونی: بازنشسته وزارت اطلاعات-کارخانه دار
وی درجریان بازجوییها و شکنجه زندانیان در دهه ۶۰ نقش داشته، در قتل عام ۶۷ در فومن نماینده اطلاعات در هیئت مرگ بود.
ناصر عاشوری قلعه رودخان
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان سپاه فومن
سمت و شغل کنونی: نماینده سابق مجلس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
در جریان قتل عام ۶۷، وی عضو هیئت مرگ بود. او نفوذ قابل توجهی روی اعضای هیئت مرگ داشت. عاشوری در ابتدا تعدادی از زندانیان را به عنوان گروه اول انتخاب کرد و از هیئت خواست که ابتدا نفرات انتخاب شده وی اعدام شوند.
استان خراسان
(آخوند)حسین ولی پور
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادیار زندان مشهد (نماینده دادستان)
سمت و شغل کنونی: مسئولیتی در نظام ندارد
وی در کشتار و قتل عام ۶۷ نفش فعالی داشته و به عنوان عضو هیئت مرگ در مشهد عمل می کرد
حسن ظریف جلالی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان مشهد
سمت و شغل کنونی: درسال ۷۸ بدلیل بیماری مرده است در دوران قتل عامها رئیس زندان بوده. وی بعداز پیروزی انقلاب در اداره زندانهای خراسان و دادستانی انقلاب فعالیت داشت و در سرکوب زندانیان نقش بسیاری داشت.
مرتضی بختیاری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان انقلاب بیرجند
سمت و شغل کنونی: جانشین رئیس آستان قدس (جانشین رئیسی)
وی بعنوان دادستان از نفرات اصلی هیئت مرگ در بیرجند در قتل عام ۶۷ بود.
وی از ابتدای انقلاب در دستگاه قضایی رژیم بوده، پیش از این رئیس سازمان زندانها، وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد و معاون دادستان کل کشور بوده است
استان کرمانشاه
ذکرالله احمدی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع کرمانشاه
سمت و شغل کنونی: رئیس حوزه علمیه
سوابق و نقش جنایتکار در قتل سال ۱۳۶۷: وی در جریان قتل عام حاکم شرع استان بوده، و تمامی احکام اعدام ها را صادر کرده است.
عبدالرضا مصری
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: نماینده دادستان انقلاب کرمانشاه
سمت و شغل کنونی: نماینده مجلس دهم از کرمانشاه
وی بین سالهای ۶۰ تا ۶۵، سربازجو و شکنجه گر بود و باعنوان دادیار دادستانی کرمانشاه و معاون دادستانی. او در کابینة احمدی‌نژاد به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معرفی شده‌است. مصری در حالی به‌این سمت گمارده شد که عضو «کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نمایندة مردم کرمانشاه» بود.
کرمانشاه
احمد نوریان (سرتیپ پاسدار)
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان دیزل آباد کرمانشاه
سمت و شغل کنونی: معاون هماهنگ کننده قرارگاه ثارالله سپاه در تهران
در مقطع قتل عام سال ۶۷ رئیس زندان دیزل آباد بوده و به عنوان عضو هیئت مرگ فعال بوده است. وی به همراه عبدالرضا مصری عضو هیئت مرگ، به عنوان بازجویان و شکنجه گران بیرحم در کرمانشاه و در میان مجاهدین در بند مشهور بودند
استان مازندران
عباسعلی سلیمانی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: امام جمعه بابلسر
سمت و شغل کنونی: نماینده خامنه ای در زاهدان و نماینده مجلس خبرگان
وی به عنوان امام جمعه در جریان کشتار زندانیان در بابلسر فعال بود. سیستم قضایی بابلسر با اعمال نظر وی کار می کرد.
وی در خاطراتش نوشته که با نظر علما به دلیل فعالیت های مجاهدین در بابلسر وی را از سال ۱۳۵۹ برای مقابله با مجاهدین امام جمعه آن شهر کرده بودند، وی در سال ۱۳۸۰ با حکم خامنه ای به عنوان نماینده خامنه ای در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان منصوب شد و تا کنون نیز در همین سمت فعالیت می کند.
سعیدی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان ساری
سمت و شغل کنونی: نامشخص است.
استان فارس
(آخوند)رمضانی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع شیراز
سمت و شغل کنونی: نامشخص
وی حاکم شرع در هیئت مرگ شیراز بود. رمضانی در میان زندانیان به آخوندی سفاک مشهور بود. براساس اظهارات شاهدین باز مانده از زندان شیراز، در قتل عام های سال ۶۷ اکثر زندانیان شیراز قتل عام شدند.
(آخوند)اسلامی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: دادستان شیراز
سمت و شغل کنونی: نامشخص
اسلامی، دادستان شیراز و عضو کمیسیون مرگ بود، در جریان قتل عامهای سال ۶۷ وی در زندان عادل آباد زندانیان را محکوم به اعدام می کرد، و حکم صادره از طرف او در زندان عادل آباد اجرا می شد.
مجید تراب پور
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس سازمان زندانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد
سمت و شغل کنونی:
خلیل تراب پور
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: رئیس زندان عادل آباد شیراز
سمت و شغل کنونی: نا مشخص
همدان
محمد سلیمی
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: حاکم شرع همدان و مرزهای غرب کشور
سمت و شغل کنونی: حقوقدان شورای نگهبان
با حکم خمینی و درخواست رئیس وقت دیوان عالی کشور به مرزهای غربی کشور اعزام شده و در دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده مجاهدین در مرز منطقه غرب کشور تشکیل شد، شروع به اعدام کرد. وی به مدت نزدیک به ۶ سال ریاست دادگاه انقلاب همدان را بر عهده داشت، و در کشتار زندانیان سیاسی در قتل عام زندانیان در همدان به عنوان حاکم شرع حضور داشت.
اصفهان
محمدعلی زنجیره ای
سمت در قتل عام ۱۳۶۷: مسئول زندان اصفهان
سمت و شغل کنونی: مشاورعالی رئیس سازمان زندانها
وی در جریان قتل عامهای سال ۶۷ در اصفهان نقش داشته است.
وی در فروردین ۱۳۹۰ توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحت عنوان مسئولان سازمان زندانهای کشور، تحت تحریم قرار گرفته است .
این لیست به کمک شما به روز میشود.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

1 comment:

  1. اجاره ویلا در شمال https://www.shab.ir سایت شب

    ReplyDelete